Nieuws

Milieuorganisatie eist sluiting Tata Steel wegens vervuiling

Mobilisation for the Environment (MOB) begint een juridische strijd om Tata Steel in IJmuiden gesloten te krijgen. Als eerste zet heeft MOB het provinciebestuur van Noord-Holland verzocht om intrekking van de natuurvergunning van het grote staalbedrijf.

ANP
“De rook vanuit IJmuiden waait uit over heel Nederland en tast alle Natura 2000-gebieden aan,” aldus MOB. Beeld ANP
“De rook vanuit IJmuiden waait uit over heel Nederland en tast alle Natura 2000-gebieden aan,” aldus MOB.Beeld ANP

‘Tata Steel is de grootste vervuiler van Nederland. Het bedrijf heeft de grootste CO2-emissie van alle Nederlandse bedrijven,’ schrijft MOB met verwijzing naar landelijke cijfers over de uitstoot van broeikasgassen.

Naast de CO2-uitstoot wijst de organisatie op de hoge uitstoot van schadelijke stikstofverbindingen door Tata. “De rook vanuit IJmuiden waait uit over heel Nederland en tast alle Natura 2000-gebieden aan.” Alleen al in de nabijgelegen duinen van Noord-Holland gaat het volgens voorzitter Johan Vollenbroek om ‘astronomische hoeveelheden’ ammoniak en stikstofoxiden. Tata Steel ‘draagt bij aan het verval van vrijwel alle Nederlandse natuur,’ stelt MOB.

Vollenbroek heeft weinig vertrouwen in verduurzamingsplannen van Tata. “Het lijkt erop dat het bedrijf niet in staat is om zijn stikstofuitstoot drastisch terug te brengen en tijdig te vergroenen.” Daarom heeft de voorzitter van MOB het in zijn bericht over ‘euthanasie’ op het bedrijf.

‘Onterechte vergunning’

In een brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stelt MOB dat de huidige natuurvergunning van het staalbedrijf ten onrechte is verleend, omdat een ‘passende beoordeling’ van de effecten op beschermde natuurgebieden ontbreekt.

“Het intrekken van vergunningen van piekbelasters zoals Tata Steel is de geëigende weg om de depositie van stikstof op korte termijn drastisch te verminderen,” schrijft MOB. De organisatie voegt er de theoretische optie aan toe dat de provincie ook zou kunnen besluiten om andere vergunningen in te trekken om hetzelfde resultaat te bereiken.

Tata Steel is vergunning oven kwijt door onduidelijkheid risico’s

Donderdag werd ook bekend dat omwonenden van Tata Steel een rechtszaak hebben gewonnen tegen een vergunning voor een nieuwe installatie van het bedrijf. De rechtbank in Haarlem stelt vast dat de nieuw te plaatsen oven leidt tot een hogere productie en meer uitstoot van lood en nikkel. De rechters zijn het met de dorpsraad van Wijk aan Zee eens dat de provincie Noord-Holland had moeten onderzoeken welke gevolgen die extra uitstoot zal hebben voor de omgeving. Omdat dat niet is gebeurd, heeft de rechtbank de vergunning voor de oven vernietigd.

Wijk aan Zee ligt letterlijk onder de rook van Tata Steel. De dorpsraad vreest dat plaatsing van de nieuwe oven leidt tot een slechtere luchtkwaliteit in de omgeving en daarmee nadelig zal uitpakken voor de volksgezondheid.

Uit eerdere onderzoeken, onder meer van het RIVM, is bekend dat mensen die in de omgeving van de staalfabriek wonen bovengemiddeld worden blootgesteld aan schadelijke stoffen. De GGD signaleerde in een ander rapport dat inwoners van Beverwijk ruim een kwart vaker longkanker krijgen dan gemiddeld in Nederland. Over de oorzaken deed de gezondheidsdienst geen harde uitspraken, maar luchtvervuiling werd wel als een van de factoren genoemd.

Een stof als lood kan zeer schadelijk zijn. Jonge kinderen kunnen hersenschade oplopen als ze er teveel aan worden blootgesteld. Lood in het lichaam verhoogt ook de kans op nierziekten en een te hoge bloeddruk.

De oven waar de procedure om draaide is onderdeel van een installatie waar dikke plakken staal worden gewalst tot dun staal. Tata wil de capaciteit daarvan met 10 procent verhogen, van 5 miljoen tot naar 5,5 miljoen ton staal. Met de nieuwe oven wil het bedrijf ook energie besparen.

Het provinciebestuur verleende de vergunning, maar heeft volgens de rechtbank onzorgvuldig gehandeld. Naast de stijgende uitstoot van lood en nikkel zijn er onduidelijkheden over de uitstoot van zwaveldioxide. De provincie heeft weliswaar ‘voldoende duidelijk gemaakt’ dat de totale uitstoot van die schadelijke stof niet stijgt. Het is echter de vraag in hoeverre de verspreiding van zwaveldioxide verandert met de nieuwe oven. Ten onrechte is niet onderzocht of lokaal de maximaal toegestane concentratie kan worden overschreden.

Meer over