Massaal bezwaar gemaakt bij opleggen coronaboetes

Meer dan 30 procent van de mensen die de coronaregels hebben overtreden en daar vorig jaar een boete voor hebben gekregen, zijn tegen hun straf in verzet gekomen. Het gaat om ruim zevenduizend mensen.

Raymond Boere
null Beeld ANP
Beeld ANP

Agenten en toezichthouders schreven in 2020 in totaal 36.000 bekeuringen uit voor het niet naleven van de coronaregels, blijkt uit de jaarcijfers van het Openbaar Ministerie (OM). Zo’n 22.000 mensen hebben inmiddels een strafbeschikking ontvangen. Volgens het OM accepteren de meeste Nederlanders normaal gesproken zo’n beschikking zonder morren en gaat gemiddeld 11 procent van de overtreders in verzet. Bij de coronaboetes ligt dat duidelijk anders.

Dat zo veel mensen bezwaar aantekenen, had voor de zomer vooral te maken met de hoogte van de boete en het strafblad dat een overtreding toen nog opleverde, denken advocaten die bezwaarmakers juridisch hebben bijgestaan. Aanvankelijk moest er 390 euro worden afgetikt. Nadat daar forse kritiek op kwam, ook in de Tweede Kamer, is dat bedrag verlaagd naar 95 euro en levert schending van de regels ook geen strafblad meer op. “In het begin was er ook veel onduidelijk over wat wel en niet mocht en waren de verschillen per regio groot,” zegt Frank van Ardenne die een aantal corona-overtreders bijstaat.

Toch lijkt de verlaging van de boete er niet toe te hebben geleid dat mensen zich sneller bij hun bekeuring neerleggen. Tot de zomer kwamen ongeveer drieduizend mensen in verzet, wat toen neerkwam op 20 procent van het totaal aantal uitgeschreven bekeuringen. In de tweede helft van vorig jaar kwamen nog eens vierduizend mensen in het verweer, terwijl het aantal opgelegde boetes in die periode halveerde. Tot de zomer deelde het OM ruim 15.000 strafbeschikkingen uit, tot het einde van 2020 kwamen er nog maar 7000 bij.

Advocaat Janbart Kalk die ook enkele overtreders van de coronaregels bijstaat, kan zich goed voorstellen dat het verzet nog steeds fors is. “De logica van de regels is voor veel mensen nog steeds volstrekt onduidelijk. Kijk naar de huidige maatregelen. Je mag wel alleen bij je ouders op bezoek, maar ze mogen niet samen bij jou op bezoek komen. Mensen krijgen zo het gevoel dat regels grenzen aan willekeur en zijn het er dan niet mee eens als zij daarvoor worden beboet.”

Een coronaboete aanvechten kan zeker lonen. In sommige rechtszaken ging de boete alsnog van tafel, bijvoorbeeld omdat handhavers niet eerst hadden gewaarschuwd. Dat gebeurde onlangs nog bij een aantal jongeren uit Meppel en Hoogeveen.

Meer over