Nieuws

LTO ontevreden met uitkomst eerste stikstofgesprek: ‘Het is te weinig’

Het eerste gesprek tussen bemiddelaar Johan Remkes, ministers en boerenbelangengroepen leidde vrijdag niet tot een grote inhoudelijke doorbraak. Ondanks excuses van het kabinet voor het omstreden stikstofkaartje is belangenorganisatie LTO Nederland ontevreden over de speelruimte. ‘Voor nu is het klaar.’

Laurens Kok en Niels Klaassen
Bemiddelaar Johan Remkes staat de pers te woord na afloop van het verkennend gesprek. Beeld ANP
Bemiddelaar Johan Remkes staat de pers te woord na afloop van het verkennend gesprek.Beeld ANP

Gespreksleider Johan Remkes sprak vrijdag van een ‘constructief’ eerste gesprek tussen kabinet en boerenbelangenclubs in het provinciehuis in Utrecht. Na weken vol wilde protestacties probeert de VVD-nestor de stikstofimpasse te doorbreken met een serie bijeenkomsten met politici, boeren en belangenclubs.

“Er was en er is sprake van een vertrouwenscrisis, die zit dieper dan de stikstofdiscussie,” constateert de gespreksleider na afloop van het eerste gesprek. “Er werden natuurlijk kritische noten gekraakt. Maar dat moet ook, een gesprek zonder meel in de mond is belangrijk.”

Volgens Remkes moet in de komende weken ‘linksom of rechtsom’ de impasse doorbroken worden. Daarom is er een tweede gesprek gepland over de losse eindjes. Alle gesprekspartners van vandaag zullen dan opnieuw aanschuiven, denkt Remkes. Tijdens de komende bijeenkomsten wordt verder gepraat over de stikstofdoelen, de deadline van 2030, de regionale aanpak, innovatieopties en uitstootplafonds.

Het omstreden stikstofkaartje is daarbij niet zaligmakend, schetst Remkes: “Boeren op Schiermonnikoog lazen dat ze onder allerlei regimes vielen, terwijl er al heel veel is gebeurd. Zulke conclusies kunnen dus niet worden getrokken op grond van het kaartje.” Ook premier Rutte erkent dat het kaartje tot spanning heeft geleid. “Daar hebben we excuses voor gemaakt.” Stikstofminister Christianne van der Wal noemt het ‘symboliek’ om de kaart nu formeel te schrappen. “Het kaartje ligt er, als startpunt, als richtinggevend hulpmiddel. Maar ik baal ervan dat het zo verkeerd is opgevat.”

Geen ruis

Een inhoudelijke doorbraak leverde het gesprek van vrijdag niet op. Diverse agrarische belangenverenigingen ontbraken in Utrecht. Zij hebben LTO-voorman Sjaak van der Tak afgevaardigd. Na afloop stelde die resoluut dat het kabinet onvoldoende biedt: “Er is beweging, maar voor onze tuinders en boeren is het op dit moment te weinig. Dus voor vandaag is het klaar, we kunnen het gesprek niet voortzetten. De bal ligt echt bij het kabinet.” De LTO-voorzitter gaat nu eerst in conclaaf met andere belangenverenigingen.

De spanning rond het stikstofdossier blijft groot. Als de woordvoerder van Remkes vrijdag aan media meldt dat het beraad iets langer duurt omdat de sfeer zo goed is, reageert LTO Nederland direct gebeten via twitter. ‘LTO herkent zich nadrukkelijk niet in dit statement. We hebben nadrukkelijk verzocht deze berichtgeving achterwege te laten en geen ruis te veroorzaken. Het is tekenend voor het optreden van de overheid afgelopen tijd; eenzijdig en zonder afstemming.’

Artikel gaat verder onder de tweet.

Uitstoot

Het kabinet wil de komende jaren de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak fors verminderen (min 50 procent in 2030), omdat die een grote belasting vormen voor de natuur en soortenrijkdom. Naar schatting zal een derde van de Nederlandse veestapel daarom verdwijnen.

De landbouw is de grootste uitstoter van stikstof. Veel boeren vrezen dan ook dat de strenge doelen die het kabinet hanteert tot een kaalslag zullen leiden op het platteland. De roep om toekomstperspectief voor de sector heeft tot dusver alleen geleid tot een brief van landbouwminister Staghouwer, waarin nauwelijks concrete plannen stonden.