PlusInterview

LSVb: ‘Tijd is rijp voor een nieuwe basisbeurs voor studenten’

Het is nu of nooit: dit collegejaar móeten studenten de barricaden op, zegt Lyle Muns, de nieuwe voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). ‘Het welzijn van studenten is door de coronacrisis verder onder druk komen te staan.’

Hanna Bijl
Lyle Muns. Beeld Nosh Neneh
Lyle Muns.Beeld Nosh Neneh

Eigenlijk hebben jongeren en sekswerkers wel wat met elkaar gemeen, zegt Lyle Muns. “Het zijn allebei groepen waar in de politiek veel óver gesproken wordt, maar niet vaak mee. Beide worden niet altijd serieus genomen, maar hebben wel degelijk een mening.”

Muns kan het weten: de nieuwe voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) werkte acht jaar lang als escort, een bijbaan waar hij altijd zeer open over is geweest. Zoals veel 18-jarigen nam Muns na de middelbare school een tussenjaar om te werken en reizen. “Ik zocht een bijbaan waarbij ik veel geld kon verdienen en zelf mijn uren kon bepalen. Maar wilde me ook afzetten tegen de strenge seksuele normen in het dorp waar ik opgroeide. Ik heb ook bij de Jumbo gewerkt maar dat vond ik toch iets minder prikkelend.”

Als woordvoerder van Proud, de vakbond voor sekswerkers, streed Muns vanaf 2015 voor het doorbreken van het taboe op sekswerk. “Ik vind het sterk als mensen in de politiek vanuit eigen ervaring kunnen spreken, laat de ervaringsdeskundigen maar aan het woord.”

Komend jaar maakt Muns zich namens de studentenvakbond hard voor de belangen van hbo- en wo-studenten. Muns: “Dit wordt een cruciaal jaar voor Nederlandse studenten. Het is een verkiezingsjaar, er wordt gesproken over het herinvoeren van de basisbeurs, en dan is er ook nog de coronacrisis die jongeren bijzonder hard treft.”

Welzijn onder druk

Het welzijn van studenten is door de coronacrisis verder onder druk komen te staan, zegt Muns. “Het beeld van de blije, lanterfantende student is vervangen door een realiteit waarin studenten het best moeilijk hebben. De druk om snel af te studeren, een goed cv op te bouwen en tegelijkertijd de studieschuld enigszins binnen de perken te houden was er al: daar komt nu het probleem van eenzaamheid bovenop. Ik maak me vooral zorgen over de eerstejaars, die vaak nog een netwerk moeten opbouwen.”

“Voorlopig wordt niet meer dan zo'n 20 procent van de college's live gegeven, de rest van het onderwijs is in verband met corona digitaal op afstand. Een digitaal hoorcollege gaat vaak nog wel, maar een werkgroep, groepsopdrachten, labonderzoek: dat is allemaal zoveel moeilijker geworden. Daar krijgen we nu al veel klachten over. Studenten zeggen: wat is mijn studie in zo'n uitgeklede vorm nog waard?”

Muns zou graag zien dat het aantal fysieke contacturen zo snel mogelijk wordt opgevoerd. “Hierbij moeten we creatief zijn: veel culturele centra staan nu leeg, waarom maken we geen gebruik van die ruimtes om er colleges in te geven?”

Ook op financieel gebied worden studenten extra hard getroffen door de coronacrisis, stelt Muns. “Veel jongeren verliezen hun bijbaan, maar kunnen doordat ze nog maar kort werken nauwelijks aanspraak maken op WW. Daar komen de extreem hoge kamerhuren bovenop."

Het is volgens de LSVb-voorzitter daarom hoog tijd om de basisbeurs voor studenten weer in te voeren. “Wij pleiten voor een basisbeurs waarin twee derde van de studiekosten door de overheid betaald worden, de rest verdienen ze zelf bij met bijbaantjes. Dat komt neer op 300 euro per maand voor inwonende studenten, en 750 voor uitwonende studenten. Zo kunnen studenten schuldenvrij studeren.”

Amerikaanse proporties

Bij de oorspronkelijke basisbeurs, die in 2015 werd afgeschaft, ontvingen thuiswonende studenten een maandelijkse gift van 102 euro, uitwonende studenten kregen 286 euro – flink lagere bedragen dan waar de LSVb nu voor pleit. “Dat klopt,” zegt Muns, “Maar de positie van studenten is jarenlang verslechterd. Een kwart van de huidige afstudeerders heeft een schuld van meer dan 40.000 euro; dat zijn bedragen van Amerikaanse proporties. Nederland wil graag tot de top van de kenniseconomieën wereldwijd behoren. Daar profiteren we als maatschappij van, maar de kosten worden neergelegd bij de individuele student. Zonder basisbeurs is de drempel naar een vervolgstudie voor eerstegeneratiestudenten en jongeren met een migratieachtergrond veel hoger, wat de ongelijkheid in de samenleving alleen maar vergroot.”

Dit zou een historisch jaar kunnen zijn, zegt Muns. “De steun voor het leenstelsel brokkelt af, steeds meer partijen zijn nu toch voor een basisbeurs in bepaalde vorm. Het hangt van onszelf af of die er ook echt komt: er komt alleen verandering als studenten zich mobiliseren, de barricaden op gaan. Dit is een zeer geëngageerde generatie: de klimaatstakers, de jongeren die meedoen aan de Black Lives Matterprotesten. Ik roep alle jongeren van Nederland op: kom op voor je rechten, het is nu of nooit.”

Politicologie

Lyle Muns (1994) is de nieuwe voorzitter voor de Landelijke Studentenvakbond voor collegejaar 2020-2021. Hij werd geboren in Maastricht, groeide op in Vlaanderen en verhuisde op zijn twintigste naar Amsterdam. Muns studeert politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Meer over