PlusNieuws

Leraren op Gomarus moesten homoseksuele leerlingen én collega’s bij leiding verklikken

Personeelsleden op het Gomarus in Gorinchem moesten bij de leiding leerlingen én collega’s verlinken die relaties aangingen of wilden aangaan met mensen van hetzelfde geslacht. Dat blijkt uit de ‘notitie seksualiteit’ uit 2016 van de school die het ministerie van Onderwijs heeft gepubliceerd.

Edwin van der Aa
De reformatorische school Gomarus in Gorinchem. De school kwam in het nieuws door het bericht dat leerlingen er zouden worden gedwongen hun homoseksualiteit aan hun ouders bekend te maken. Beeld ANP
De reformatorische school Gomarus in Gorinchem. De school kwam in het nieuws door het bericht dat leerlingen er zouden worden gedwongen hun homoseksualiteit aan hun ouders bekend te maken.Beeld ANP

Ook ontraadde de reformatorische school leerlingen altijd uit te komen voor ‘hun homofiele gerichtheid’.

Het Gomarus kwam in maart in de schijnwerpers te staan na een artikel in NRC Handelsblad dat kopte: ‘School duwt kinderen ongevraagd uit de kast’. Homoseksualiteit zou er worden gezien als ‘zonde tegen de natuur’. Dus was er de afgelopen jaren beleid om ouders te informeren over homoseksuele gevoelens van leerlingen. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie bleek vervolgens dat de veiligheid van alle leerlingen onvoldoende gewaarborgd was. De inspectie deed ook aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM) vanwege het vermoeden van discriminatie.

Het bestaan van een interne notitie over seksualiteit bij het Gomarus was al bekend doordat die werd genoemd in het inspectierapport van afgelopen juni. Daarin stond over de notitie: ‘Dat het beleid rondom homoseksualiteit (dat in 2016 is geformuleerd) sindsdien niet is bijgesteld, roept vragen op nu dat beleid voorschrijft dat, in geval van een homoseksuele relatie binnen de school, de ouders daarbij worden betrokken.’ Buiten de passage over het inschakelen van ouders citeerde de inspectie niet uit het stuk.

Nu de notitie zelf na een Wob-verzoek openbaar is gemaakt, blijkt dat de vijandige houding tegenover homoseksualiteit op het Gomarus helemaal niet ophield bij het informeren van ouders van leerlingen met een homoseksuele geaardheid door school. Zo meldt het beleidsstuk: ‘Wanneer een personeelslid hoort dat een leerling een seksuele relatie wil aangaan of is aangegaan met iemand van hetzelfde geslacht, dan brengt hij de teamleider en de mentor daarvan op de hoogte. De mentor en/of de teamleider zal vervolgens met de leerling hierover spreken.’

Uit de kast

Ook valt te lezen: ‘De school raadt leerlingen in principe altijd af nu al uit te komen voor hun homofiele gerichtheid. Wij zijn van mening dat jongeren hier niet te snel in moeten zijn, omdat zij nog volop in hun identiteitsontwikkeling zitten. Wanneer een (oudere) leerling er desondanks op aandringt om ‘uit de kast’ te komen, dan zal dit alleen gebeuren nadat de mentor hierover gesproken heeft met de teamleider en/of na overleg met de ouders.”

De gesprekken zijn er volgens het beleidsstuk ‘in eerste instantie op gericht de leerling tot inkeer te brengen’. ‘Wanneer de gesprekken dit effect niet hebben, zal uiteindelijk bezien worden of tot verwijdering van school overgegaan kan en moet worden.’

De notitie meldt over de ‘homofiele gerichtheid van personeelsleden’: ‘De school raadt personeelsleden in principe altijd aan publiekelijk terughoudend te zijn met het uitkomen voor hun homofiele gerichtheid. De seksuele gerichtheid van een leraar wordt niet besproken in de klas. Als een leraar zelf met zijn leerlingen over zijn homofiele gerichtheid spreekt, is het noodzakelijk dat de schoolleiding hierover communiceert met de ouders.’ Daarna zal een informatieavond met de betreffende ouders belegd worden, staat er.

Klikplicht

Ook voor personeelsleden onderling gold de klikplicht, blijkt nu. ‘Wanneer een personeelslid hoort dat een collega een seksuele relatie wil aangaan of is aangegaan met iemand van hetzelfde geslacht, dan stelt hij (na zijn collega hierover geïnformeerd te hebben) het College van Bestuur op de hoogte. Het College van Bestuur gaat vervolgens in gesprek met het betrokken personeelslid.’

De inspectie heeft de leiding van de Gomarusscholengemeenschap opgedragen de omstreden notitie te herzien. In een reactie daarop laat bestuursvoorzitter Chris Flikweert weten: “Er ligt ondertussen een nieuw document ‘sociale veiligheid en seksuele diversiteit’, dat ook al gedeeld is met de onderwijsinspectie. We wachten nu rustig het eindonderzoek af dat de inspectie begin volgend jaar gaat houden. Vóór die tijd gaan we dit beleidsdocument van de school in ieder geval niet met anderen delen.”

De bestuurder heeft naar eigen zeggen nog niets vernomen van het OM over de aanklacht die de inspectie heeft ingediend vanwege het vermoeden van discriminatie. “Ik weet echt niet hoe lang zij hierover gaan doen. Een paar maanden? Een jaar? Twee jaar? Ik heb geen flauw idee wat de status is.”

Het OM laat via een woordvoerder weten de zaak nog in onderzoek te hebben.

Meer over