Leraren: grote problemen als lockdown aanhoudt

Een ruime meerderheid van de leerkrachten verwacht groeiende problemen naarmate de basisscholen langer dicht blijven. Eén op de drie merkt dat het nu al lastiger wordt om alle leerlingen online bij de les te houden.

Ellen van Gaalen
null Beeld ANP
Beeld ANP

Dat blijkt uit representatief onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies onder meer dan duizend leerkracht in het basisonderwijs.

Hoewel de leraren deze ronde vrij gemakkelijk konden overschakelen naar online lessen en minder leerlingen kwijt zijn dan tijdens de eerste lockdown, vrezen ze grote problemen. 61 procent van de leerkrachten maakt zich zorgen over de gevolgen voor de leerlingen als ze pas na de voorjaarsvakantie weer naar school mogen.

De meesters en juffen zijn bang dat de leerachterstanden te groot worden om nog in te halen. Ook voorzien ze problemen bij het geven van de juiste schooladviezen aan groep 8'ers. De leraren zien bovendien mentale problemen, lichamelijke klachten en stagnatie in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze zijn bang dat meer leerlingen uit beeld raken als de lockdown langer duurt, vrezen het zicht op de leerprestaties te verliezen en zien grotere verschillen tussen leerlingen ontstaan.

Extra ondersteuning

77 procent van de leraren zegt dat het thuisonderwijs ten koste gaat van de zwakke leerlingen in hun klassen. Iets meer dan de helft denkt ook dat de sterke leerlingen extra worden geraakt.

“Hoe langer de tweede lockdown gaat duren, des te groter de nadelige gevolgen voor de leerlingen. Dat geven de leerkrachten duidelijk aan,” aldus onderzoeker Vincent van Grinsven. “Minister Arie Slob heeft al aangegeven te komen met extra ondersteuning, maatregelen en budget en dat lijkt bepaald geen overbodige luxe.”

Overigens zijn veel leraren negatief over de steun die ze van minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) krijgen. 38 procent vindt dat ze niets aan de minister hebben, slechts 10 procent is positief over zijn rol. De waardering voor het kabinet is met 38 procent groter. Van de leraren vindt 17 procent dat ze niets aan het kabinet hebben.

Bezorgde ouders hopen vooral dat eindtoets doorgaat

Niet alleen leraren, maar ook ouders maken zich zorgen over de achterstanden die leerlingen oplopen tijdens de lockdown. Ze vrezen door corona een lager schooladvies voor hun kind. Dat blijkt uit representatief onderzoek van ouderorganisatie ‘Ouders & Onderwijs’ onder 750 ouders van basisschoolleerlingen.

Met name laagopgeleide ouders en gezinnen met een niet-westerse migratieachtergrond maken zich zorgen over het schooladvies van hun groep 8'ers. 38 procent denkt dat hun kinderen een lager schooladvies krijgen door corona. Die vrees is niet ongegrond: in december schreef minister Slob (Onderwijs) al aan de Tweede Kamer dat leerlingen gemiddeld een lager advies kregen door het wegvallen van de eindtoets in 2020.

Groep 8'ers krijgen komende weken een definitief schooladvies. In april staat de eindtoets gepland. Als daar een hogere score uitkomt, kan het advies naar boven worden bijgesteld. Een slechte score op de eindtoets heeft geen gevolgen. Het advies van een leerkracht wordt niet naar beneden bijgesteld.

Onderwijsbonden en sectororganisatie van basisscholen PO-Raad op om dit jaar ‘kansrijk’ te adviseren. Als er twijfel is over bijvoorbeeld vmbo-t of havo willen ze dat leerlingen het voordeel van de twijfel krijgen.

Meer over