Plus

Leger des Heils vindt homoseksualiteit niet langer een zonde

Het Leger des Heils heeft in een officieel statement verklaard homoseksualiteit niet langer als een zonde te zien. Het kerkgenootschap achter de goededoelenstichting waar driekwart miljoen Nederlanders donateur van zijn, maakt daarmee een voorlopig einde aan decennia vol discussie. ‘Dit is echt baanbrekend. Internationaal loopt Nederland hiermee voorop.’

Sander van Mersbergen
null Beeld ANP / Harold Versteeg
Beeld ANP / Harold Versteeg

‘Wij onderkennen en tonen eerbied voor de fundamentele waarde en waardigheid van elk individu. Wij bevestigen het recht van alle mensen op aanvaarding, respect en inclusiviteit ongeacht leeftijd, etniciteit, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, status en mogelijkheden.’


Op zichzelf is het geen opzienbarende tekst, maar in combinatie met de afzender wel degelijk. Sterker nog: dan is het een statement met historische waarde. Het kerkgenootschap achter het Leger des Heils rekent met deze verklaring af met vele decennia discussie over de positie van lhbti+-ers binnen haar gemeenschap. De verklaring is onlangs onder leden verspreid, samen met een toelichtende brief.

Vergeving

Daarin vraagt het Leger des Heils om ‘vergeving’. ‘Op dat punt hebben wij vaak gefaald en daarom geven we uiting aan ons diepe verdriet voor en betuigen wij spijt aan degenen die pijn is aangedaan als een gevolg van onze woorden en daden.’

Daar voegt de kerkleiding aan toe dat de kerk zich voortaan verzet ‘tegen iedere vorm van discriminatie op basis van seksuele geaardheid’. Ook zal het Leger des Heils ‘proberen de daaraan gekoppelde pijn en lijden die op dit moment gevoeld wordt door mensen die zich buitengesloten voelen, te doen verdwijnen’.

Internationale druk

Binnen de Nederlandse tak van de kerk was het niet zozeer, of in elk geval niet alleen, een afkeer van homoseksuele relaties die tot het afwijzende standpunt leidde. Ook druk vanuit het buitenland speelde een rol. “Internationaal gezien is de lijn vrij strikt, en het was voor de Nederlandse kerk moeilijk om daarvan af te wijken,” zegt Wielie Elhorst. Hij stapte in 1998 uit de kerk, nadat hij tien jaar lang tevergeefs probeerde het beleid van de kerk te veranderen. Tegenwoordig is hij predikant in een protestantse gemeente in Amsterdam. Hij noemt wat er nu gebeurt ‘baanbrekend’. “Ik sluit niet uit dat ze op het matje worden geroepen door de internationale leiding en dat ze het verzoek krijgen de verklaring te herroepen.”

Nog steeds zijn niet alle leden enthousiast. In het Reformatorisch Dagblad kwam vorige week een kritisch echtpaar aan het woord: ,,Homoseksualiteit niet zondig en niet afkeurenswaardig? Het Woord spreekt duidelijk anders. Het doet ons verdriet dat het Leger des Heils definitief de afslag naar de wereld heeft genomen.”

Niet alle leden zijn enthousiast over het besluit van het Leger des Heils, al komende de kritische geluiden volgens Elhorst van een kleine minderheid. Daartegenover staat de opluchting van de mensen die zich nu eindelijk volwaardig lid voelen. “Ik heb met een aantal van deze heilssoldaten contact gehad en van hen hoor ik dat het echt als helend ervaren wordt. Als je ziet wat voor woorden er gebruikt worden, dat het nu allemaal zwart op wit staat... Dat is echt heel belangrijk.”

Leger des Heils

Het Leger des Heils is in Nederland vooral bekend door het welzijnswerk, onder meer op het gebied van daklozenopvang. Dat werk zit in een aparte stichting, die onderdeel is van dezelfde internationale organisatie als het kerkgenootschap. Beiden vallen onder The Salvation Army, dat zijn hoofdkwartier in Londen heeft.

Het kerkgenootschap heeft in Nederland ongeveer 53 zogeheten korpsen, met een kleine vijfduizend gelovigen. De kerk heeft een protestants-christelijk karakter. Leden worden heilssoldaten genoemd, actieve, betaalde leden heten officieren. Binnen dit kerkgenootschap is homoseksualiteit nu officieel geaccepteerd. Binnen de welzijnsorganisatie, die uit de kerk voortkomt, was het zogeheten non-discriminatiebeginsel al langer van toepassing.

Meer over