PlusNieuws

Landsadvocaat: ‘Trek vergunning van boer bij natuurgebied in’

Op het het ministerie van Landbouw circuleert een voorstel om de vergunningen van boerenbedrijven in te trekken die in de buurt van natuurgebieden te veel stikstof uitstoten.

Jan Hoedeman en Peter Winterman
Bij het intrekken van een vergunning moet een veehouder vrijwel direct stoppen met boeren.  Beeld Hollandse Hoogte / Manon Bruininga
Bij het intrekken van een vergunning moet een veehouder vrijwel direct stoppen met boeren.Beeld Hollandse Hoogte / Manon Bruininga

Om de stikstofcrisis in de buurt van natuurgebieden snel op te lossen, zijn volgens landsadvocaat Hans Besselink rigoureuze maatregelen nodig. In een advies aan het departement stelt hij dat de overheid niet moet aarzelen om vergunningen van boeren in te trekken als hun bedrijven de stikstofnormen ver overschrijden.

Bij het intrekken van een vergunning moet een veehouder vrijwel direct stoppen met boeren. Daarmee gaat die maatregel veel verder dan onteigening, waarbij het nog jaren kan duren tot een boerderij is opgedoekt.

De landsadvocaat reageert op een niet-openbare notitie van het ministerie waarin plannen staan om het mes te zetten in de veehouderij rond natuurgebieden. Dat is nodig om de stikstofuitstoot te verlagen en zo woning- en wegenbouwprojecten mogelijk te maken die nu spaak dreigen te lopen.

Niet-vrijwillige beëindiging

‘In de notitie zie ik dat vooral wordt aangestuurd op vrijwillige opkoop van bedrijven,’ schrijft Besselink. Volgens de landsadvocaat is echter grote(re) spoed nodig. Vrijwillig uitkopen heeft dan geen zin, zegt hij. ‘Naar mijn mening is het dan ook onontkoombaar om ook al direct in te zetten op niet-vrijwillige beëindiging van piekbelasters.’

Een woordvoerder van het ministerie bevestigt het bestaan van het advies. “Daar nemen we kennis van. De stappen voor de verdere stikstofaanpak brengen we in kaart en die gaan veel breder dan beëindiging. Er is nog geen besluitvorming.”

Reactie LTO

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland noemt het plan schandalig. Het ontnemen van vergunningen gaat volgens de organisatie nog veel verder dan het verplicht uitkopen van boeren, een plan dat vorige week naar buiten kwam.

LTO vindt een voorstel dat het zelf in mei presenteerde beter dan de nu aangedragen opties en zegt er alles aan te doen om ‘deze schending van rechten’ juridisch aan te vechten.

“Als er ooit een reden is geweest om als sector verenigd te zijn, demonstrerend, lobbyend of richting het publiek, dan is het nu wel,” aldus voorzitter Sjaak van der Tak.

Meer over