Koning wil weer subsidie voor Het Loo, tot woede van Faunabescherming: ‘Grote juridische belazerij’

Een nieuwe subsidieaanvraag van koning Willem-Alexander voor het natuurbeheer van Kroondomein Het Loo krijgt zware kritiek van natuurorganisatie Faunabescherming.

ANP
Het Kroondomein heeft een subsidieaanvraag van ongeveer 700.000 euro per jaar ingediend voor het beheer van een deel van het landgoed Het Loo tot 2028.  Beeld ANP
Het Kroondomein heeft een subsidieaanvraag van ongeveer 700.000 euro per jaar ingediend voor het beheer van een deel van het landgoed Het Loo tot 2028.Beeld ANP

Voorzitter Niko Koffeman spreekt van ‘een bedenkelijke en schimmige zaak’. Willem-Alexander diende gisteren een aanvraag in voor een jaarlijkse subsidie van zo’n 7 ton tot aan 2028.

Tot nu toe kreeg Willem-Alexander natuursubsidie voor het hele gebied op de Veluwe, maar dat mag niet meer, omdat een deel van de bossen niet altijd open is voor publiek. Er is 4,2 miljoen euro subsidie voor zes jaar aangevraagd voor het deel van het Kroondomein dat altijd geopend is.

Drie maanden dicht voor afschot

Dat betreft 1300 hectare bos. Zo’n 3400 hectare gaat in het najaar voor drie maanden dicht om de natuur rust te gunnen en te grote aantallen wild ‘te reguleren’ door afschot, zegt rentmeester Arno Willems. De koning jaagt zelf hooguit één dagdeel in die periode, volgens Willems. Soms neemt hij gasten mee.

De koning kreeg tot nu toe 4,8 miljoen euro subsidie voor het hele landgoed. Dat de nu aangevraagde subsidie niet heel veel lager is, komt volgens de rentmeester omdat de subsidiebedragen sinds de vorige aanvraag in 2015 zijn gestegen. De subsidie wordt gebruikt om de natuur te onderhouden in het gebied dat altijd open is. “Denk aan plaggen, zagen en bomen omhakken, maar ook aan beheer van de schaapskuddes en agrarisch natuurbeheer,” aldus Willems.

1600 hectare bos en hei op het Kroondomein is altijd gesloten. Daar is sprake van kwetsbare natuur die niet verstoord mag worden. Het deel van het landgoed dat altijd toegankelijk is voor recreatie ligt aan de randen van het domein. In die gebieden komen edel- en damherten, reeën en wilde zwijnen voor, zegt de rentmeester. Willems benadrukt dat het Kroondomein natuurwaarden altijd voor recreatie zal laten gaan.

Ministerie beslist

Het koninklijk huis is al sinds 1648 verbonden met Het Kroondomein. Onder koningin Wilhelmina is er veel grond bijgekocht, waarop bossen zijn aangeplant. Ze schonk het gebied aan de Staat, op voorwaarde dat zij en haar opvolgers het volledige vruchtgebruik zouden behouden. De koning is dus economisch eigenaar en heeft daar de baten en de lasten van.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beslist op de nieuwe subsidieaanvraag. Minister Carola Schouten heeft beloofd dat ze de Tweede Kamer hierover zal informeren.

Stichting Faunabescherming ageert al jaren tegen de subsidie en zegt dat de juridische procedure tegen de vorige subsidieverstrekking uit 2015 nog gaande is. Voorzitter Koffeman vermoedt dat op basis van de nieuwe aanvraag dankzij ‘nieuwe juridische uitvluchten’ de jacht in een deel van het Kroondomein gewoon kan doorgaan. Hij spreekt van ‘een grote juridische belazerij en obstructie’ als het gaat om de subsidieverstrekking.

“Het bezwaar tegen de huidige subsidie, waarvan wij ook terugbetaling eisen, wordt opgehouden doordat de zaak door het gerechtshof is doorverwezen naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven. En het was nota bene het ministerie dat ons naar de verkeerde beroepsinstantie heeft doorverwezen,” aldus Koffeman. Zijn organisatie vindt dat de lopende subsidieverstrekking ‘op punten strijdig is met de wet en onvoldoende transparant is’. “Het zou de koning sieren als hij dat zou inzien,” aldus Koffeman. Ook een eventuele nieuwe subsidieverlening zal door zijn stichting worden aangevochten.

Meer over