Nieuws

Kamerlid mag minister niet meer ‘knettergek’ noemen

Kamerleden mogen elkaar of bewindspersonen in een debat niet meer ‘gek’ of ‘idioot’ noemen. Kamervoorzitter Vera Bergkamp gaat de omgangsvormen in de Tweede Kamer voortaan strenger bewaken en wil die op punten ook aanscherpen.

Hans van Soest
Kamervoorzitter Vera Bergkamp en Geert Wilders (PVV) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. Beeld ANP
Kamervoorzitter Vera Bergkamp en Geert Wilders (PVV) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring.Beeld ANP

Dat schrijft Bergkamp in een brief aan haar collega-Kamerleden. De laatste maanden is er veel te doen over de verruwing in Kamerdebatten. Bergkamp voerde daarover de afgelopen weken gesprekken met bijna alle fractievoorzitters. PVV-leider Geert Wilders kwam niet omdat hij vindt dat alles gezegd moet kunnen worden in een debat.

Maar daar denkt Bergkamp anders over. Zij benadrukt in haar brief nog eens dat het reglement van orde van de Kamer nu al voorschrijft dat de Kamervoorzitter mag ingrijpen bij beledigingen. Wanneer een Kamerlid ‘op de persoon speelt,’ zo schrijft Bergkamp, dan mag ze ingrijpen. Een minister ‘knettergek’ noemen, zoals Wilders in het verleden bijvoorbeeld deed met toenmalig minister Ella Vogelaar, noemt zij als voorbeeld van op de persoon spelen. Wel schrijft ze erbij dat zij een dergelijke uitspraak altijd in ‘de context van het debat’ zal beoordelen. Beleid of een voorstel ‘gek’ of ‘idioot’ noemen, mag wel.

Wilders heeft al gereageerd op de brief van Bergkamp. ‘Niet alleen veel ministers maar ook de Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp is KNETTERGEK (en ongeschikt)’, schrijft hij op Twitter.

Bedreigingen

Bergkamp wijst Kamerleden in haar brief er nog een keer op dat het nu al niet is toegestaan om in Kamerdebatten op te roepen tot het doen van ‘onwettige handelingen’. Daar valt ook een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid onder. Onlangs nog werd Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren om die reden op de vingers getikt. Na de reprimande herhaalde hij zijn oproep overigens nog een keer.

Niet alleen zal Bergkamp het reglement van orde strenger handhaven; ze wil dat ook uitbreiden. Nu staat er al wel in de regels dat de Kamervoorzitter mag ingrijpen bij beledigingen of het verstoren van de orde. Maar ze wil in de regels expliciet opnemen dat bedreigingen ook niet mogen. Eind vorig jaar voelden meerdere Kamerleden zich bedreigd door Forum-collega’s. Zo hield Kamerlid Pepijn van Houwelingen zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma voor dat die zich ‘voor een tribunaal’ zou moeten verantwoorden.

Bergkamp wil ook nader onderzoek naar de gevolgen van de verruwing in Kamerdebatten op de rest van de samenleving. Veiligheidsdiensten waarschuwen dat de toon in debatten met bijbehorende uitingen op sociale media bijdragen aan het ‘op scherp stellen van de maatschappelijke verhoudingen’. Volgens Bergkamp lijkt daardoor het aantal bedreigingen aan het adres van Kamerleden en bewindspersonen toe te nemen. In haar brief stelt ze dat ‘de geest weer in de fles moet’.

Meer over