Kabinet koerst af op pensioendeal, kortingen zijn dan van de baan

De meeste pensioenen hoeven volgend jaar mogelijk toch niet gekort te worden, ook al staan veel fondsen er door de economische crisis slecht voor. Het kabinet overweegt de pensioenfondsen niet al te streng aan de regels te houden, omdat de economische omstandigheden op dit moment zo uitzonderlijk zijn.

Hans van Soest
Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) kreeg eind vorig jaar van de vakbonden ongeveer 10.000 persoonlijke brieven en ruim 25.000 handtekeningen overhandigd. De vakbonden voerden actie tegen mogelijke kortingen op de pensioenen.  Beeld ANP
Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) kreeg eind vorig jaar van de vakbonden ongeveer 10.000 persoonlijke brieven en ruim 25.000 handtekeningen overhandigd. De vakbonden voerden actie tegen mogelijke kortingen op de pensioenen.Beeld ANP

Dat bevestigen bronnen rond de onderhandelingen over het nieuwe pensioenakkoord. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken), vakbonden en werkgeversorganisaties onderhandelen donderdag verder over de pensioenen. Er is volgens bronnen nog géén harde toezegging gedaan door Koolmees dat de kortingen van tafel gaan. Voorwaarde is hoe dan ook dat er nu snel een akkoord komt. Vorig jaar heeft de minister de meeste kortingen ook al uitgesteld met het oog op het akkoord dat nog moet worden gesloten.

Een jaar geleden bereikten kabinet en sociale partners een akkoord op hoofdlijnen over een nieuw pensioenstelsel. Dat komt er op neer dat de hoogte van ieders pensioenuitkering minder zeker wordt: als het goed gaat met de economie en de fondsen maken veel winst, dan kunnen de pensioenen eerder stijgen. Maar andersom: als het slechter gaat, kunnen ze ook eerder gekort worden. Ook werd in het akkoord afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel wordt verhoogd, naar 67 jaar in 2024.

Rekening

Maar sindsdien wordt er achter de schermen ruzie gemaakt over de uitwerking. Een van de grootste problemen die nog moet worden opgelost, is wie de rekening betaalt. In het nieuwe stelsel verdwijnt de zogeheten doorsneepremie. Nu betalen jongeren relatief te veel voor hun pensioen. Straks wordt het een eerlijker percentage van iemands inkomen. Voor het afschaffen van de doorsneepremie moeten werknemers van 45 jaar of ouder wel gecompenseerd worden, is de afspraak.

De sociale partners willen dat de overheid dat financiële gat dicht, maar daar voelt het kabinet weinig voor. Een van de oplossingen waar donderdag over gesproken wordt, is volgens bronnen dat werknemers hun huidige regeling behouden en pas onder een nieuwe regeling vallen als ze van baan wisselen.

Zzp’ers

Wel zou er al overeenstemming zijn over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Het kabinet zou het voorstel dat de Stichting van de Arbeid eerder dit jaar deed willen overnemen. Zelfstandigen zijn straks standaard verzekerd voor langdurig inkomensverlies na ziekte of een ongeval. Ze kunnen zelf bepalen of ze een eigen-risicoperiode van een half jaar, een jaar of twee jaar willen. Zo kunnen zij de premie voor hun verzekering drukken.

Het aandeel zelfstandigen met een verzekering daalde van 24 procent in 2013 naar 19 procent in 2018. Vooral mensen met lagere inkomens verzekeren zich minder vaak.

Meer over