Kabinet en sociale partners bereiken pensioenakkoord

Vakbonden, werkgevers en het kabinet hebben een definitief akkoord bereikt over de hervorming van het pensioenstelsel.

ANP/Het Parool
Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Beeld ANP
Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.Beeld ANP

Dat hebben voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW, FNV-voorman Han Busker en minister Wouter Koolmees bekendgemaakt na overleg op het ministerie van Sociale Zaken.

De overeenkomst is een uitwerking van het pensioenakkoord dat de partijen vorig jaar al sloten. Om het stelsel op termijn betaalbaar te houden, worden de uitkeringen meer afhankelijk gemaakt van de financiële prestaties van de pensioenfondsen. Het akkoord wordt nog aan de achterbannen voorgelegd.

Een jaar geleden bereikten kabinet en sociale partners een akkoord op hoofdlijnen over een nieuw pensioenstelsel. Dat komt er op neer dat de hoogte van ieders pensioenuitkering minder zeker wordt: als het goed gaat met de economie en de fondsen maken veel winst, dan kunnen de pensioenen eerder stijgen. Maar andersom: als het slechter gaat, kunnen ze ook eerder gekort worden. Ook werd in het akkoord afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel wordt verhoogd, naar 67 jaar in 2024.

Ruzie

Maar sindsdien wordt er achter de schermen ruzie gemaakt over de uitwerking. Een van de grootste problemen die nog moet worden opgelost, is wie de rekening betaalt. In het nieuwe stelsel verdwijnt de zogeheten doorsneepremie. Nu betalen jongeren relatief te veel voor hun pensioen. Straks wordt het een eerlijker percentage van iemands inkomen. Voor het afschaffen van de doorsneepremie moeten werknemers van 45 jaar of ouder wel gecompenseerd worden, is de afspraak.

Eerder deze week werd al bekend dat er een overeenstemming zou zijn over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Het kabinet zou het voorstel dat de Stichting van de Arbeid eerder dit jaar deed willen overnemen. Zelfstandigen zijn straks standaard verzekerd voor langdurig inkomensverlies na ziekte of een ongeval. Ze kunnen zelf bepalen of ze een eigen-risicoperiode van een half jaar, een jaar of twee jaar willen. Zo kunnen zij de premie voor hun verzekering drukken.

Het aandeel zelfstandigen met een verzekering daalde van 24 procent in 2013 naar 19 procent in 2018. Vooral mensen met lagere inkomens verzekeren zich minder vaak.

Meer over