Jeugdcriminaliteit daalt nog steeds, maar er zijn wel meer ernstige delicten

De criminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen is de afgelopen zes jaar afgenomen in vergelijking met de vijftien jaar daarvoor. Wel is er een toename van ernstige jeugdcriminaliteit. Dat blijkt maandag uit de Monitor Jeugdcriminaliteit 2020 van het CBS.

Dianne Bleeker
null Beeld Desiré van den Berg
Beeld Desiré van den Berg

Minder jongeren komen in aanraking met politie en justitie. Die trend lijkt zich door te zetten, volgens het tweejaarlijkse rapport, dat de ontwikkelingen in jeugdcriminaliteit beschrijft.

Volgens het CBS nam tussen 2015 en 2020 de jeugdcriminaliteit onder de meeste bevolkingsgroepen, in de meeste buurten en voor de meeste typen delicten af, vergeleken met de jaren voor 2015. Het aantal veroordeelde minderjarige daders nam in die periode af van 7 naar 5 per duizend leeftijdsgenoten.

Toename ernstige jeugdcriminaliteit

Tegenover deze dalende trend, is wel een toename te zien van ernstige jeugdcriminaliteit. Zo is het aantal door justitie veroordeelde minderjarige daders van doodslag sinds 2016 met meer dan de helft gestegen naar 45 in 2019. In dezelfde periode nam het aantal veroordeelde minderjarige daders van vermogensdelicten, zoals diefstal of oplichting met geweld, met 13 procent toe naar 604 in 2019.

Daarnaast steeg in 2020 het aantal geregistreerde verdachten van een wapenincident met 11 procent ten opzichte van het jaar ervoor. ‘Hoewel het hier absoluut gezien om kleine aantallen jeugdigen gaat binnen het zicht van justitie, betreft het wel ernstige misdrijven met een grote impact op slachtoffer en maatschappij,’ constateert het CBS.

Coronacrisis

Er zijn aanwijzingen dat de daling van de jeugdcriminaliteit, die al rond 2007 begon, stagneerde in 2018 en 2019. In 2020 laten de meeste vormen van jeugdcriminaliteit weer een afname zien, maar dat jaar noemt het CBS vanwege de coronamaatregelen ‘een apart jaar’ met ‘mogelijk z’n eigen effect op de jeugdcriminaliteit’.

Meer over