Nieuws

ISO: ‘Student met coronaklachten komt toch naar tentamen uit angst om kans te missen’

Een deel van de studenten met coronaklachten zal zich niet aan de quarantaineregels houden en toch naar tentamens komen, stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Ze zijn bang dat ze anders een toetskans kwijtraken.

Edwin van der Aa en Jesper Roele
De Vrije Universiteit. Beeld ANP / Kim van Dam
De Vrije Universiteit.Beeld ANP / Kim van Dam

Volgende week starten bij veel universiteiten de tentamenweken. Die zullen, met dank aan de uitzonderingspositie die het kabinet voor tentamens heeft gecreëerd, veelal op de campus plaatsvinden.

ISO-voorzitter Lisanne de Roos: “We hebben de afgelopen weken verhalen gehoord van studenten die met coronaklachten toch naar hun tentamen zijn gegaan, omdat hun hogeschool of universiteit nog steeds gebruikmaakt van het normale herkansingsbeleid.”

Studenten die zich aan de quarantaineverplichting houden en daardoor hun tentamen missen, raken dan een toetskans kwijt, aldus de belangenvereniging. “Dit beleid zorgt ervoor dat een aantal studenten minder kansen heeft om hun tentamens te halen én dat de coronamaatregelen niet worden nageleefd.”

Reguliere herkansing

De HvA adviseert studenten via de website om bij het RIVM te checken of ze naar een tentamen kunnen komen. Mag dat volgens de richtlijnen niet, dan kunnen studenten de studentendecaan mailen. Bij een door coronaregels gemist tentamen gelden dezelfde regels als bij ziek zijn. Het tentamen moet bij de reguliere herkansing gemaakt worden; voor een extra herkansing kunnen studenten een verzoek indienen bij de examencommissie.

Ook bij de UvA gelden de ‘normale herkansingsmogelijkheden’, zo staat op de website van de universiteit te lezen. Dat houdt in dat ‘voor elk tentamen maximaal één herkansing wordt georganiseerd’. Studenten die het tentamen missen vanwege corona, krijgen ook hier niet automatisch een extra herkansingsmogelijkheid.

De VU meldt op de website dat voor studenten die een toetsmogelijkheid missen door corona, ‘de bestaande afspraken gelden zoals ze zijn vastgelegd in het examenreglement en kun je gebruik maken van de herkansing’. Wel vermeldt de universiteit dat het ‘in sommige gevallen ook mogelijk is om bij de examencommissie een extra tentamengelegenheid aan te vragen’.

Het Parool meldde eerder al dat positief geteste psychologiestudenten van de Vrije Universiteit (VU) toch naar de lessen gingen. Voor de studie geldt een strenge aanwezigheidsplicht. Onder normale omstandigheden mogen psychologiestudenten één van de zeven werkgroepen missen, maar vanwege de coronapandemie is dit uitgebreid naar twee. Wie twee werkgroepen mist moet een vervangende opdracht doen. “Die vervangende opdracht is veel zwaarder dan de werkgroepen,” zei een student. Veel studenten kozen er daarom voor om toch naar school te komen.

Probleem komt breed voor

Een landelijk rondje van het ISO langs de websites van verschillende instellingen laat zien dat het probleem breed voorkomt. Nog zeker drie universiteiten en drie hogescholen geven volgens de club aan dat studenten die in quarantaine zitten niet op evenveel kansen kunnen rekenen als hun studiegenoten.

Instellingen uit enkele sommige andere studentensteden bieden wel een vervangend moment, maar alleen wanneer studenten naderhand via de examencommissie een verzoek indienen.

De studentenorganisatie wil nu dat elke student via een ‘Corona afmeldprotocol’ direct bij het afmelden een vervangend toetsmoment krijgt aangeboden.

Maatwerk

Een woordvoerder van de koepel Universiteiten van Nederland laat weten dat de instelling zeker bereid is om ‘maatwerk’ te bieden in deze uitzonderlijke tijden. “Er wordt per geval een oplossing gezocht. Intussen roepen we alle studenten op om zich aan de basisregels te houden en contact op te nemen met hun opleiding als ze door quarantaine verplichte onderwijsactiviteiten moeten missen.”

Angst onder surveillanten

Onder de veelal gepensioneerde surveillanten die door universiteiten en hogescholen extern worden ingehuurd, bestaat angst om besmet te worden door studenten die ondanks klachten toch een toets komen maken. Verschillende surveillanten, die niet met hun naam in de krant willen, melden dit.

Bij de tentamens, die vaak in sporthallen worden afgenomen, is geen maximale groepsgrootte. In de RAI zitten wel tot 1500 studenten in een zaal. De surveillanten zeggen te begrijpen dat de hogescholen en universiteiten met een probleem zitten, maar vinden dat het surveilleren in combinatie met hun hoge leeftijd veel risico’s met zich meebrengt.

Meer over