Plus

Interne rapporten: er gaat nog veel mis bij het UWV

Het UWV maakt veel fouten bij het bepalen wat voor werk mensen met een beperking of ziekte nog kunnen doen. Bij liefst een op de drie dossiers is er aanleiding om te twijfelen aan de beoordeling. Dat blijkt uit interne rapporten.

Ingrid Weel
Exterieur van het UWV kantoor in Den Haag. Beeld Niels Wenstedt
Exterieur van het UWV kantoor in Den Haag.Beeld Niels Wenstedt

Niet de arts bepaalt welk werk iemand nog kan doen, maar een arbeidsdeskundige van het UWV. De UWV-arts stelt de belastbaarheid vast; een van de 1500 arbeidsdeskundigen bepaalt welk werk iemand kan doen. Daarbij laten ze behoorlijke steken vallen.

Een intern rapport uit juni 2015 meldt over de beoordeling na een jaar ziekte: 'De kwaliteit van de arbeidsdeskundige is aanleiding tot zorg. Op een substantieel aantal vakinhoudelijke aspecten worden nog veel te veel fouten gemaakt en omissies geconstateerd.' In een rapport uit 2017 over beoordelingen van jonggehandicapten (Wajongers) staat: 'De vakinhoudelijke kwaliteit van de arbeidsdeskundige laat te wensen over.'

Slechts 35 tot 45 procent van de arbeidsdeskundigen krijgt een voldoende in veel rapporten uit 2015, 2016 en de eerste helft van 2017. Daarna zijn de resultaten iets verbeterd, naar 50 tot soms 80 procent in 2018.

Zorgelijk
De norm is dat 95 procent voldoende moet zijn. "We zien een verbetering, maar we zijn er nog niet," zegt Ronald Broeders, UWV-directeur innovatie en professionalisering. Hij vindt de lage percentages zorgelijk, maar wil ook nuanceren.

Fouten betekenen niet altijd dat de uiteindelijke beslissing welk werk iemand nog kan doen ook verkeerd is. Er moeten lange lijsten worden ingevuld. Daarbij is een vergissing snel gemaakt: dat er een verkeerd opleidingsniveau wordt ingevuld, of de mate waarin iemand het Nederlands beheerst fout wordt ingeschat. Dat wil nog niet zeggen dat het eindoordeel niet klopt.

Ook de artsen maken veel fouten. Dat leidt tot conclusies van de interne controledienst als deze: 'Bij een op de drie dossiers bestaan gerede twijfels of de beslissing over het duurzaam ontbreken van arbeidsvermogen c.q. het recht op voortzetting van de Wajonguitkering juist was.'

In interne onderzoeken wordt met opzet op fouten ingezoomd, zegt Broeders. "Het doel is dat we ervan leren en verbeteren. We zeggen niet dat het geen probleem is. De kwaliteit is een terugkerend punt van zorg. We hebben daarom de afgelopen jaren al verbetermaatregelen getroffen."

Meer over