Nieuws

‘Honderden studenten lopen coronacompensatie mis, vaak buiten eigen schuld’

Honderden studenten vallen buiten de boot bij het uitdelen van een coronacompensatie, blijkt uit een inventarisatie door de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Die eist nu dat het kabinet de regeling verruimt.

Edwin Van Der Aa
Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Beeld LSVB
Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond.Beeld LSVB

Het kabinet heeft besloten dat studenten die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 hun diploma hebben gehaald, een vergoeding van 535 euro krijgen voor extra kosten door studievertraging vanwege corona. Voor studenten die verder uitlopen, is die compensatie er niet. Ook niet als de studievertraging is ontstaan buiten hun schuld, omdat ze bijvoorbeeld geen stage konden lopen of omdat hun scriptie niet tijdig is nagekeken. Andere studenten geven aan dat ze te laat zijn vanwege het online-onderwijs of omdat ze corona hebben gehad.

Op 10 augustus opende de Landelijke Studentenvakbond daarom het Meldpunt coronacompensatie. Sindsdien meldden ruim driehonderd studenten dat zij bij de huidige compensatieregelingen buiten de boot vallen, maakt de bond vandaag bekend. Het gaat in veel gevallen om een te lange vertraging van enkele weken of zelfs dagen.

Hard nodig

LSVb-voorzitter Ama Boahene: “Juist studenten hebben deze overheidssteun hard nodig. Veel studenten zijn door de coronacrisis hun bijbaan kwijtgeraakt en hebben studievertraging opgelopen. Ze worden nu gedwongen om veel geld te lenen en bouwen enorme studieschulden op.”

De LSVb pleit voor een verruiming van de compensatieregeling. Volgens de bond moeten studenten die afstuderen in het eerste semester van het nieuwe studiejaar, vóór 31 januari 2022, ook 535 euro compensatie krijgen. Boahene: “Studenten die in een coronajaar hebben gestudeerd en daardoor nu studievertraging hebben, moeten in ieder geval gecompenseerd worden. Daarmee doen we recht aan de kwetsbare positie van studenten.”

Overigens kunnen studenten die na 1 juni 2020 voor het laatst recht hadden op een aanvullende beurs, nog wél in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming. Het gaat dan om een bedrag van 1500 euro.

Meer over