Hoekstra legt lat hoger bij immigratie

Kabinet, werkgevers en werknemers moeten samen op zoek naar een ‘nieuwe balans van rechten en plichten’. Volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft het ‘hedendaagse kapitalisme een correctie nodig’ om de middenklasse te laten floreren.

ANP
Wopke Hoekstra op het Binnenhof. Beeld ANP
Wopke Hoekstra op het Binnenhof.Beeld ANP

De samenleving dreigt uit balans te raken, zei Hoekstra gisteren in zijn HJ Schoo-lezing in Den Haag. Daarbij dreigt de kwetsbare middenklasse – ‘de ruggengraat van de Nederlandse samenleving’ – het komende decennium onderuit te gaan. Vertrouwde economische zekerheden van deze groep staan volgens hem onder druk.

Twee andere zaken waar de middenklasse zich volgens Hoekstra zorgen over maakt, zijn integratie en de Nederlandse identiteit. Bij integratie mag de lat wat hem betreft hoger. Immigranten moeten het ‘Nederlanderschap over een langere periode stap voor stap verdienen’.

Hoekstra pleit voor een ‘nieuw maatschappelijk evenwicht’. “Een hernieuwde schets waarin we vormgeven onder welke voorwaarden wij samenleven.” Daarbij moet de lange termijn op de eerste plaats komen.

Steun voor middenklasse

Werkgevers moeten kijken hoe ze meer zekerheid en extra loon kunnen bieden. Vakbonden moeten volgens hem verder kijken dan het eigen ledenbestand en oog hebben voor het ‘langetermijnbelang van alle Nederlandse werknemers’.

De politiek moet de uitdijende kosten van volksgezondheid en sociale zaken aanpakken en de lasten van de middenklasse verlichten. “Dat betekent ook dat heilige huisjes op de helling moeten kunnen worden gezet.”

Hoekstra wordt gezien als belangrijke kandidaat voor het CDA-leiderschap.

Meer over