Nieuws

‘Het stomste wat je kan overkomen’: Christen Unie-leider Segers laat akkoord liggen in de trein

VVD en CDA hebben eind september al een proeve van een regeerakkoord geschreven. Dat blijkt uit een document dat ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers onlangs liet liggen in de trein.

Het Parool
Wopke Hoekstra (CDA). Beeld ANP
Wopke Hoekstra (CDA).Beeld ANP

Uit het document, dat de Volkskrant in handen kreeg, blijkt dat Mark Rutte en Wopke Hoekstra het eens werden over een regeerakkoord waarin onder andere wordt gepleit voor forse maatregelen om de woningnood te bestrijden, voor een ambitieus klimaatbeleid en een miljardenfonds voor het uitkopen van boeren.

Vooral het klimaatbeleid valt op. De VVD en het CDA zouden meer aan CO2-reductie willen doen dan de Europese Unie eist. Ook willen ze ‘bindende afspraken’ maken met de meest vervuilende bedrijven en komt er een fonds voor het oplossen van de stikstofproblematiek.

Segers bevestigde woensdag op Twitter dat hij degene was die het document achterliet. ‘Het stomste wat je kan overkomen. Ik reis met de trein op en neer naar Den Haag. Dat is een fijne manier van reizen en gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het een keer heel erg fout. Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry...’

Impasse

Rutte en Hoekstra schreven het regeerakkoord in een poging de impasse in de formatie te doorbreken. Het akkoord stuurt ook aan op gratis kinderopvang voor ‘de meeste mensen’, een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle zelfstandigen en het toelaten van meer migranten.

De twee partijen hielden nadrukkelijk een samenwerking met D66 in gedachten. Het document dateert van 26 september, en is geschreven door ‘een vertegenwoordiging van de fracties van VVD en CDA’. Dat deden ze in de fase waarin informateur Remkes een minderheidsvariant van VVD, CDA en D66 onderzocht. Vlak daarna besloot D66 toch met de ChristenUnie te willen onderhandelen.

Bronnen bevestigen aan de Volkskrant dat het gevonden document ‘relevant is in de huidige formatiebesprekingen’. Woensdag, 244 dagen na de verkiezingen, komen de partijen weer bijeen om te onderhandelen over de nieuwe kabinetsplannen.

Dit zijn de plannen uit het regeerakkoord van Rutte en Hoekstra:

Wonen

- Er moet een eenmalig woonfonds komen om de woningnood te bestrijden. Een minister van Wonen krijgt de regie om deals te sluiten met lage overheden.

- Het kabinet zet daarnaast in op 1 miljoen nieuwe woningen per 2030. De prioriteit ligt bij starterswoningen, ouderenwoningen, middenhuur en middenkoop. Er worden 14 grootschalige woningbouwgebieden aangewezen.

- De verhuurdersheffing wordt verminderd of verdwijnt zelfs.

- Grondbezitters die weigeren te bouwen kunnen rekenen op verhoging van de onroerende zaakbelasting. Vastgoedeigenaren die hun eigendom meer dan een jaar leeg laten staan kunnen eveneens een extra belasting tegemoet zien.

- Er komt een hervorming van box 3 in het belastingstelsel. Dit moet ervoor zorgen dat beleggers belasting betalen over de reële huuropbrengsten die zij hebben. Nu betalen ze nog een veel lagere belasting over huuropbrengsten.

- Huurders krijgen de kans het huurhuis waarin zij wonen te kopen van woningcorporaties.

Klimaat

- VVD en CDA mikken op een CO2-reductie van 55 procent, in plaats van 52 procent die de EU formeel eist in 2030. De klimaatplannen worden bekostigd uit een fonds, waarvoor de staatsschuld deels oploopt.

- VVD en CDA zijn bereid om te praten over een CO2-heffing voor bedrijven. Die moet ervoor zorgen dat de grootste vervuilers het meeste betalen.

- Uit het nieuwe klimaatfonds wordt ook de infrastructuur voor groene energie bekostigd. Zo worden er collectieve warmtenetten op wijkniveau gefinancierd.

- Kernenergie is belangrijk voor de klimaattransitie, volgens beide partijen. Wat hen betreft besluit het nieuwe kabinet tot de bouw van nieuwe kerncentrales en wordt ook de financiering alvast geregeld.

Stikstof

- Er komt een miljardenfonds om de problemen rond de stikstof-uitstoot in Nederland op te lossen: 14 tot 19 miljard zelfs bovenop de al uitgetrokken miljarden. Hiermee moet tot 2030 de uitkoop of verplaatsing van ‘piekbelasters’, zoals boeren, worden bekostigd. CDA en VVD spreken van een ‘herinrichting van het landelijk gebied’.

- Inmiddels zouden formerende partijen overigens al verder zijn: het ‘transitieplan’ voor de landbouw kost 20 tot 30 miljard euro, vertelden ingewijden deze week. Vooral in regio’s rond natuurgebieden moet het mes in de veestapel.

Onderwijs

- Als het aan VVD en CDA ligt, komt er een ‘rijke schooldag’ voor alle 0-18 jarigen: een langere schooldag met aandacht voor huiswerkbegeleiding, sport en cultuur op één locatie.

- De kinderopvang wordt ‘voor veel mensen gratis’, de kinderopvangtoeslag wordt afgeschaft of hervormd.

- VVD en CDA willen vasthouden aan vrijheid van onderwijs zoals verwoord in artikel 23. Dit betekent dat christelijke en ook islamitische scholen toegestaan blijven.

Arbeidsmarkt

- VVD en CDA willen voor zelfstandigen een verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid.

- De lasten op arbeid gaan omlaag in de inkomstenbelasting en werkgeversbelasting. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te te nemen en houden werkenden aan het eind van de maand meer geld over. Deze maatregelen zijn concreter dan wat VVD deze zomer overeenkwam met D66.

- Het minimumloon stijgt zodat het loont om vanuit een uitkering aan het werk te gaan.

Europa

- CDA en VVD staan open voor een speciale bewindspersoon voor Europese Zaken, een beleidsterrein dat de volle aandacht heeft van D66. CU heeft zich hier nog niet over uitgesproken.

Migratie

- VVD en CDA willen meer kwetsbare vluchtelingen toelaten die via de Verenigde Naties in aanmerking komen voor asiel in Nederland.

- Voor kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland wonen, maar van wie de ouders niet in aanmerking komen voor een verblijfsstatus, is nog geen oplossing. Voorheen kwam hiervoor een ‘kinderpardon’, maar het vorige kabinet deed dat voor een laatste keer en zoekt nu nog naar een oplossing.

- Tot het nieuwe asielstelsel van de EU er is, moet er ook een oplossing komen voor de vluchtelingenkampen, zoals op Lesbos. Welke dat is, staat niet in het stuk.

Meer over