PlusExclusief

Forum voor Democratie heeft zijn masker afgezet: de ‘juisten’ zijn nu over

FvD-partijleider Thierry Baudet in juli tijdens een boerenprotest op het Malieveld in Den Haag. Beeld Ramon van Flymen/ANP
FvD-partijleider Thierry Baudet in juli tijdens een boerenprotest op het Malieveld in Den Haag.Beeld Ramon van Flymen/ANP

Thierry Baudet en zijn vertrouwelingen van Forum voor Democratie radicaliseren steeds verder, en in alle openheid. Het einde van de partij betekent dat geenszins, constateren journalisten Harm Ede Botje en Mischa Cohen.

Harm Ede Botje en Mischa Cohen

“Uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen.” In de Tweede Kamer was het Forum-Kamerlid Pepijn van Houwelingen die woensdag zijn collega Sjoerd Sjoerdsma van D66 rechtstreeks bedreigde.

Een bedreiging uit die hoek was misschien niet eens het verrassende, als wel dat het parlement en haar voorzitter zich lieten overvallen door de agressie van Forum voor Democratie (FvD). In de Haagse wandelgangen werd het een discussie over ‘omgangsvormen’ – ‘heel vervelend als je zulke mailtjes krijgt’ en ‘we moeten het met elkaar doen’, zei Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Eerder die dag had FvD’er Gideon van Meijeren in het parlement toegejuicht dat de Forumachterban Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan per e-mail met ranzige teksten en intimidaties bestookte.

Strategische zet

Dergelijke bedreigingen in het parlement lijken deel te zijn van de strategie van Forum voor Democratie, en bevestigen de steeds openlijker extreemrechtse koers van de partij.

De Oostenrijkse emeritus-hoogleraar argumentatieleer Ruth Wodak heeft beschreven hoe het perpetuum mobile werkt dat door rechtspopulisten als Thierry Baudet in gang wordt gezet. Het is een zichzelf in stand houdend mechanisme, waartegen de gevestigde orde geen verweer heeft. Eerst wordt een schandaal gecreëerd ( ‘U wacht een tribunaal’), vervolgens ontstaat een mediadebat (‘Wat moeten we met Forum?’). De rechtspopulist stelt zich op als slachtoffer (Baudet: ‘Zo typisch NPO dat Van Houwelingen niet wordt uitgenodigd. Altijd weer ons-kent-ons, huilie huilie bij de bevriende journalisten. Walgelijk,’ schreef hij op Twitter). Soms volgt een halfslachtige verontschuldiging (Van Houwelingen in de Kamer: “Het is niet persoonlijk tegen Sjoerdsma bedoeld, hij is een van de velen die voor tribunalen zullen verschijnen.”). En dan: op naar het volgende schandaal.

Ook de benoeming van Freek Jansen tot penningmeester van de partij tijdens een ledenvergadering vorige week zaterdag wijst op die openlijke extreemrechtse koers. De voormalig jongerenvoorzitter, nu Tweede Kamerlid, riep een paar jaar geleden al dat zijn ‘als slaven geboren’ aanhang, die zuchtte onder ‘de massale immigratie’, klaar was voor hun ‘eerste en laatste gevecht’. Zoals de Forumjongeren tijdens een zomerkamp zongen op de melodie van het geuzenlied Merck toch hoe sterck: “Voor verraders is geen plaats, laat ons de messen slijpen.”

Opgenomen bijeenkomst

“Welkom Freek. Gezellig,” stelde partijleider Baudet tijdens de algemene ledenvergadering over de verkiezing van zijn trouwste paladijn. Een ledenmeerderheid van 98 procent was ‘Noord-Koreaans’ vóór Jansen, om met Baudet te spreken, met de 2 procent tegenstemmers bleef hij ‘graag in gesprek’. Pers was niet welkom bij de vergadering, maar Het Parool kreeg de beschikking over een opname van de bijeenkomst.

De benoeming valt ironisch genoeg samen met de publicatie precies een jaar geleden in Het Parool van het artikel Nazifoto’s geen bezwaar bij de jongeren van Forum voor Democratie. Daarin beschreven ondergetekenden hoe Freek Jansen als voorzitter van de jongerenorganisatie leden met homofobe, antisemitische en andere extreemrechtse denkbeelden de hand boven het hoofd hield. Hij royeerde juist de klokkenluiders die bezwaar maakten tegen het delen van die abjecte ideeën in appgroepen van Forum. Na de publicatie ontstond chaos binnen FvD. Baudet kondigde staande voor de gele gordijnen van zijn hoofdkwartier zijn vertrek aan, om korte tijd later weer terug te keren, waarna de partij uiteen viel en JA21 zich afsplitste.

Met de benoeming van Freek Jansen tot penningmeester en Iem al Biyati tot voorzitter van de ‘grootste en leukste jongerenbeweging van Nederland’, hebben degenen die het afgelopen jaar verzuimden schoon schip te maken nu samen met Baudet de touwtjes in handen. Als er al ooit tegenspraak heeft bestaan binnen de partij, dan is die inmiddels verdwenen. De ‘jaarlijkse royementsronde’ waar Baudet tijdens de ledenvergadering lachend over sprak, is niet meer nodig. De benoeming van Jansen vormde het sluitstuk van een jaar waarin Baudet de partij definitief naar zijn hand zette.

Formidabele oorlogskas

Een ding is zeker, Baudet en zijn partij zullen de komende jaren niet zo snel verdwijnen. De partij heeft wortel geschoten in Nederland met naar eigen zeggen 45.000 leden en een fanatieke aanhang op sociale media. Voor de verspreiding van hun radicale boodschap hebben Baudet en de zijnen vijf miljoen euro per jaar ter beschikking. Drie miljoen uit contributies en donaties, de overheidssubsidie voor de salarissen van de fractieleden en medewerkers in de Tweede Kamer leveren nog eens twee miljoen op. In 2021 hield de partij meer dan een miljoen euro over die werd toegevoegd aan de reserves. Het is een formidabele oorlogskas.

Freek Jansen, die zich volgens een voormalige werkgever lovend heeft uitgelaten over het Derde Rijk, en Al Biyati, die vorig jaar in zo’n groepsapp van de partij ‘95 procent blank en 0 procent moslims’ beoordeelde als ‘het meest wenselijke’, kregen bij FvD gezelschap van oude bekende Ruben Hermse. Hermse was het jeugdlid dat vorig jaar in diezelfde appgroepen van de JFVD stelde dat ‘Joden internationale pedonetwerken hebben’ en dat ‘het nationaalsocialisme de beste economische formule ooit had’. Ondanks interne klachten bleef hij bij de JFVD en werd hij gepromoveerd tot ‘hubleider’.

Sinds de laatste verkiezingen assisteert Hermse de Tweede Kamerfractie. Zoals Baudet het tijdens de recente ledenvergadering formuleerde: “Ik denk dat we nu de juiste mensen hebben overgehouden die uit het juiste hout zijn gesneden. Ik voel me voor het eerst echt heel senang in de partij.”

Thierry Baudet (m) benoemde Freek Jansen (l) onlangs tot penningmeester van de partij. Beeld Arie Kievit/ANP
Thierry Baudet (m) benoemde Freek Jansen (l) onlangs tot penningmeester van de partij.Beeld Arie Kievit/ANP

Facebook voor Forumleden

Mijn meningen zijn feiten; De wording van Thierry Baudet beschrijft hoe Baudet zich in het verleden al steeds meer opsloot in een spiegelpaleis, omringd door getrouwen. Hij gaf een eigen krantje uit, begon een eigen uitgeverij (waarmee zijn eigen THPB Media BV het afgelopen jaar €85.000 verdiende) en een FvD-journaal waarin hij ongehinderd zijn racistische, homofobe en xenofobe ideeën deelde. “Heerlijk,” zei Baudet staand in zijn gloednieuwe FvD-studio. “Hier word je nu eens niet in de rede gevallen door journalisten die je op een foutje willen betrappen.”

De radicaalrechtse ‘zuil’ van Baudet heeft inmiddels de vorm gekregen van de app ‘Forumland’. “Een beetje als Facebook en Instagram,” lichtte Baudet toe tijdens de ledenvergadering. Leden van Forum voor Democratie kunnen de app ‘eind deze of begin volgende maand’ op hun smartphone installeren.

Baudet vertelde de kleine 1700 leden die tijdens de algemene ledenvergadering digitaal waren komen opdagen dat we afstevenen op een ‘totalitaire staat’, waardoor ‘we steeds minder kunnen in de toekomst’. Met de verbindende Forumlandapp kunnen ‘boeren hun seizoensproducten aanbieden’ aan leden en ‘kunnen we ook met eigen scholen aan de gang’, met crowdfunding, eigen sportverenigingen en uitzendbureaus. “Zo houden we elkaar vast en maken we het leven draaglijk.”

Vrijstaat Urk

De partijleider beloofde tijdens de vergadering te gaan ‘knallen’ bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Zoals hij eerder bij een event van de JFVD eens vaststelde dat je maar het beste ‘absolute heerser’ kon zijn – later noemde hij dat een grapje – streeft hij nu naar de absolute meerderheid in bijvoorbeeld Volendam of Urk. “Dat hoop ik. Dan gaan we daar gewoon het Florida van Nederland van maken. We worden gewoon een soort vrijstaat. Dat lijkt me geweldig!”

Naast die lokale ambitie wil ‘Forum for Democracy’ de vleugels uitslaan naar het buitenland door middel van een tiendelige documentairereeks The Movement, een verwijzing naar de gelijknamige Europese tak van de organisatie van Steve Bannon, de Amerikaanse rechts-radicaal en voormalig adviseur van oud-president Donald Trump. Forum, ‘the largest political and cultural movement in the Netherlands’, aldus de website, gaat wereldwijd ‘chapters’ opzetten met de bedoeling internationaal ‘de leidende stem’ te worden, zo werd duidelijk tijdens de ledenvergadering.

Daarin zal ongetwijfeld het geluid van John Laughland doorklinken, de euroscepticus die door Baudet een van de belangrijkste denkers van onze tijd wordt genoemd. Laughland, die in het verleden opvallend vaak pro-Russische standpunten vertolkte, werkte een tijdje bij de Forumfractie in het Europees Parlement tot die werd overgenomen door JA21. Hij is nu terug als auteur op de internationale site van Forum. Gevraagd naar zijn rol binnen Forum for Democracy antwoordde hij: “Ik wil jullie niet spreken, ik ben niet geïnteresseerd.”

Onruststoker of slachtoffer

In mei van dit jaar betoogde Baudet op de Fvd-website dat het hem in de eerste plaats gaat om het veroorzaken van ophef. Aanleiding waren de protesten tegen zijn stelling dat 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog de vrijheid ten grave werd gedragen, met dank aan de coronamaatregelen.

‘We hadden raak geschoten,’ stelde hij tevreden vast in een stuk. Hij verklaarde zich bereid ‘mediastormen te doorstaan’ om zo ‘de tegenstander’, dan wel het ‘links-liberale blok’ dan wel ‘het establishment’ te trotseren. Dat maakt volgens hem immers gebruik van ‘taboes en semi-onaanvechtbare claims om de eigen agenda door te drukken’. Die taboes moeten worden doorbroken. Daarvoor zijn volgens hem mensen ‘met een sterke geest’ en ‘moed, heldenmoed’ nodig. ‘FvD zal ophef zijn of het zal niet zijn,’ besloot hij zijn verhaal. ‘Enjoy the ride.’

De komende jaren zal het perpetuum mobile lustig blijven ronddraaien, met Baudet afwisselend in de rol van onruststoker en slachtoffer. Waar hij vijf jaar geleden nog in enigszins bedekte termen sprak over complottheorieën, antisemitisme of racisme, is die schroom nu verdwenen. Hij steunt openlijk de beweging Police For Freedom, dat de tribunalen wil organiseren waar Van Houwelingen het in de Kamer over had.

Baudet brengt zijn Twittervolgers in contact met lieden die berichten verspreiden waarin Joden – die op hun beurt rapporteren aan reptielen (!) – worden aangewezen als bron van alle kwaad. Hij gelooft niet langer dat het World Trade Centre in New York is aangevallen door moslimextremisten, er is volgens hem iets anders aan de hand. Er is een wereldomspannend complot gaande van ‘big tech, big government, big pharma’, schreef hij in een tweet, om de mens te onderwerpen, en Thierry Baudet is een van de weinigen die het ziet.

Nachtmerriescenario

Hij dook de laatste jaren op bij de boerenprotesten en hij eiste voor zichzelf een hoofdrol op bij het coronaverzet. Ook hier drukte hij de ophef-knop in door ongevaccineerden te vergelijken met Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de regering met het naziregime. Een omkering waarmee hij het leed dat de Joden is aangedaan bagatelliseerde en de ongevaccineerden neerzette als vervolgde minderheid.

“Ik sta aan de goede kant,” zei hij deze week in de Kamer, in de rol van de miskende buitenstaander. “Jullie kijken me allemaal met de nek aan. Maar ik geloof oprecht dat ik gelijk heb. De Nederlandse bevolking stevent af op een nachtmerriescenario en ik vind dat we daarmee moeten stoppen.”

Samen met Van Houwelingen, Jansen en Van Meijeren zal Baudet de komende jaren de Kamerbankjes bevolken. Met een behoorlijke achterban en miljoenen in kas. Als het aan Baudet ligt begint de victorie bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 – in Urk of Volendam.

Hoofdrolspelers van Forum

Tweede Kamerlid Freek Jansen (1992) is vertrouweling van Baudet en oprichter van de jongerenbeweging van FVD. Sinds vorige week is hij penningmeester van Forum. Jansen sprak samen met Baudet urenlang met white supremacist Jared Taylor.

Gideon van Meijeren (1988) is lid van de Tweede Kamer en Statenlid in Zuid-Holland. Elsevier schreef dat hij in een WhatsAppgroepsgesprek ‘Hell no’ zou hebben geantwoord toen zijn partijleider vroeg: “Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?”

Pepijn van Houwelingen (1980) is Tweede Kamerlid. Hij publiceerde onder het pseudoniem Vossius de roman Oneigentijds (2010). Zijn hoofdpersoon zegt daarin over ‘de elite’: ‘De kliek waar we het nu mee moeten doen, reken ik niet eens tot de menselijke soort.’

Thierry Baudet (1983) is oprichter en partijleider van FvD. Op de algemene ledenvergadering vergeleek hij de opkomst van de nazi’s met de huidige tijd: “De samenleving glijdt af richting onvrijheid – en het grootste deel van de mensen laat het allemaal maar gebeuren.”

Iem ‘Biem’ al Biyati (1998) is sinds twee maanden voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. ‘Globalisme’ verwoest volgens haar alles van échte waarde. Zij volgde een defensieopleiding en organiseerde onder andere een training voor jeugdleden van Forumjongeren in camouflagekleding.