Eerste Kamer tegen Ollongren: ‘Bevries de huren of wij stemmen uw wetten weg’

De Eerste Kamer dreigt komende wetsvoorstellen van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) weg te stemmen, nu de bewindsvrouw ondanks een aangenomen motie van afkeuring blijft weigeren de huren te bevriezen. Ook Ollongrens begroting zal dit najaar extra kritisch bejegend worden.

David Bremmer
Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (D66) in actie in het parlement Beeld ANP
Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (D66) in actie in het parlementBeeld ANP

Namens indieners van de motie SP, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, PvdD, 50Plus en OSF sprak SP-senator Tiny Kox van een ‘triest novum in de parlementaire geschiedenis.’ “Niet eerder legde een minister, kennelijk met steun van het kabinet, een motie van afkeuring van een Kamer van onze volksvertegenwoordiging zo naast zich neer.”

Het conflict draait om het bevriezen van de huren per 1 juli. De Eerste Kamer wil dat Ollongren hiertoe over gaat en huurders na drie maanden coronalockdown lucht geeft. Nu het kabinet in de Senaat een meerderheid mist, stelt dat Ollongren voor problemen. De bewindsvrouw vindt een huurstop een te zwaar middel, bovendien is de Tweede Kamer ertegen.

Morrend akkoord

Ook na drie moties, waarvan de laatste een unieke motie van afkeuring - blijft Ollongren niet te vermurwen. Wel sloeg ze een meer nederige toon aan en leek ze stelliger in haar belofte om komende Prinsjesdag maatregelen voor huurders te presenteren. Ze vroeg de Eerste Kamer hierop te wachten.

De indieners - samen hebben ze een meerderheid van 39 van de 75 zetels - gaan daar morrend mee akkoord. Heel veel smaken zijn er niet: Ollongren wegsturen gaat niet lukken, voor een motie van wantrouwen bestaat geen meerderheid. SP, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, PvdD, 50Plus en OSF waarschuwen de minister echter nadrukkelijk. “Met de weigering om de Kamer tegemoet te komen, en op enigerlei wijze een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor 3,3 miljoen huurders [...] leggen minister en kabinet een zware hypotheek op de relatie met de Kamer.”

Begroting

SP-senator Kox herinnert Ollongren er aan dat een door de volksvertegenwoordiging aangenomen motie van afkeuring niet verdwijnt door eraan voorbij te gaan. “Deze blijft staan totdat de regering het afgekeurde beleid bijstelt en de verstoorde relatie met de Kamer herstelt.”

Een meerderheid de Eerste Kamer dreigt vervolgens komende wetsvoorstellen van Ollongren weg te stemmen, tenzij de minister alsnog overgaat tot een tijdelijke huurstop of vergelijkbaar effectieve maatregelen neemt voor kwetsbare huurders. “We raden minister en regering aan daarmee terdege rekening houden, zeker ook bij de voorbereiding van de begroting voor 2021.” Tegelijk zal elk wetsvoorstel op zijn merites worden beoordeeld, stellen de indieners.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en SP-senator Tiny Kox vorige week tijdens de stemming over een motie van afkeuring die de SP samen met andere oppositiepartijen indiende. Beeld ANP
Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en SP-senator Tiny Kox vorige week tijdens de stemming over een motie van afkeuring die de SP samen met andere oppositiepartijen indiende.Beeld ANP
Meer over