PlusAchtergrond

Drukte op wegen en spoor gaan komende jaren toenemen

Het wordt nog veel drukker in het Nederlandse verkeer. Door de florerende economie staan we steeds langer in de file en wordt het nog meer dringen in de trein.

Edwin van der Aa
null Beeld ANP
Beeld ANP

Richting 2024 groeit op het hoofdwegennet het verkeer met 8 procent, terwijl het totale wegverkeer met 5 procent toeneemt. Het gebruik van de trein loopt naar verwachting de komende vijf jaar zelfs met 16 procent op, schetst het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (Kim) vandaag in het tweejaarlijkse Mobiliteitsbeeld.

De belangrijkste oorzaak is dat het goed gaat met de Nederlandse economie. Maar ook het groeiende aantal inwoners, hogere lonen en de gebrekkige capaciteit op het spoor en op de weg zorgen ervoor dat het steeds vaker razend druk is onderweg. Meer asfalt – en meer en langere treinen op het spoor – zal de groei maar deels opvangen, waarschuwt de adviseur.

Het gevolg voor de automobilist: het totale oponthoud door ‘het rijden in files en een vertraagde afwikkeling van het verkeer’ op het hoofdwegennet zal in 2024 naar verwachting zijn gestegen met bijna een kwart (23 procent) in vergelijking met 2018. En de NS waarschuwde eerder dit jaar nog dat de spoorcapaciteit al in 2027, en mogelijk zelfs in 2025, tekortschiet.

De totale kosten voor de maatschappij van files en vertragingen op het Nederlandse hoofdwegennet zijn hoog: 3,3 à 4,3 miljard euro in 2018. Dit komt door verlies aan reistijd, onbetrouwbaarheid van dienstverlening en door uitwijken van automobilisten naar kleinere wegen in de omgeving. Maar files kunnen er bijvoorbeeld ook toe leiden dat mensen later arriveren op hun werk, waardoor hun productiviteit daalt.

Onvoorstelbaar

“Ik vind het onvoorstelbaar dat men niet ziet dat files en slechte doorstroming ongekende negatieve effecten hebben op onze economie en de sociale cohesie,” reageert voorzitter Steven van Eijck van de Rijwiel en Automobiel Industrie (RAI) Vereniging. “De groei wordt erdoor aangetast en mensen missen contacten omdat ze niet van A naar B kunnen komen. We accepteren het allemaal maar.”

Van Eijck is ook vicevoorzitter van de Mobiliteitsalliantie, een groep organisaties die probeert een oplossing te vinden voor de groeiende behoefte aan vervoer van personen en goederen in de komende decennia. Die groei moet volgens hem worden opgevangen door uitbreiding en betere benutting van de bestaande capaciteit.

“Ook moeten we sneller nieuwe slimme vervoersoplossingen ontwikkelen en deelmobiliteit stimuleren. De totale rekening van die plannen bedraagt bijna 56 miljard euro tot 2040.” Geld dat er vooralsnog niet is, al bestaan er kabinetsplannen voor een investeringsfonds voor grote projecten.

Luchthavens

Het aantal passagiers voor alle Nederlandse luchthavens neemt naar verwachting van het Kim ook toe, tot 84,7 miljoen in 2024. Dit is een stijging van 3,5 miljoen passagiers. De regionale luchthavens nemen het grootse deel van deze toename voor hun rekening. Het aantal passagiers op de regionale luchthavens (inclusief Lelystad, dat nog niet open is) zal in 2024 zijn opgelopen tot 11,9 miljoen.

Schiphol heeft het plafond van maximaal 500.000 vluchten per jaar bijna bereikt. Het aantal passagiersbewegingen kan hierdoor alleen nog iets toenemen als er per vlucht meer passagiers worden vervoerd. Over vijf jaar worden voor Schiphol 72,7 miljoen passagiers verwacht.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft ook nog uitgerekend wat de kosten voor de maatschappij zijn van verkeersongevallen in Nederland. Die worden voor 2018 geschat op ongeveer 17 miljard euro, met een bandbreedte van 16 tot 19 miljard euro. Dit bedrag is vergelijkbaar met ruim 2 procent van het bruto binnenlands product. Minder ongevallen leveren de maatschappij dus geld op.

Meer over