PlusAchtergrond

Drie zoenen willen we niet snel terug, ook als corona weg is

Sommige gewoonten die in coronatijd zijn veranderd, zouden weleens voor langere tijd zo kunnen blijven. Volgens een peiling van het Rode Kruis is 56 procent van de Nederlanders van plan om in de elleboog te blijven hoesten of niezen, ook als de overheid dat niet meer dringend adviseert.

ANP
Een beeld uit de tijd voor de coronacrisis: bondskanselier Angela Merkel en premier Mark Rutte begroeten elkaar. Beeld Hollandse Hoogte /  ANP
Een beeld uit de tijd voor de coronacrisis: bondskanselier Angela Merkel en premier Mark Rutte begroeten elkaar.Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Een andere opvallende uitkomst uit het onderzoek: de typisch Nederlandse gewoonte om mensen met drie zoenen te begroeten, hoeft van de meerderheid (54 procent) ook niet meteen terug als het advies om afstand te houden komt te vervallen.

Het begroetingsritueel, voor de een heel normaal en door de ander verafschuwd, ging in coronajaar 2020 in de ban. Hetzelfde gold voor handen schudden. Eén op de drie ondervraagden is van plan het devies ‘schud geen handen’ langer aan te houden, ook als dat niet meer per se hoeft. Andere coronagewoonten zullen sneller verdwijnen: slechts 10 procent is van plan om langer dan noodzakelijk een mondkapje te dragen.

Aan de peiling van het Rode Kruis deden ruim 1000 Nederlanders van 16 jaar en ouder mee. Ze werd gehouden tussen 17 en 25 juni, net voordat veel versoepelingen ingingen. Toen daalden de besmettingscijfers nog fors. Afgelopen week keerde de trend.

Op het moment dat het onderzoek werd verricht, zei 86 procent uit te kijken naar de komende maanden ‘waarin de samenleving steeds meer opengaat’. Volgens de peiling ziet tegelijkertijd een aanzienlijke minderheid van de ondervraagden juist tegen de komende maanden op. Overprikkeld raken ligt bij 29 procent op de loer, 38 procent zegt ertegenop te zien om weer op drukke plekken te komen.

Ongemakkelijk voelen

Met de stelling ‘Ik voel me nu ongemakkelijk als ik met veel mensen om me heen ben’ is 42 procent het eens. En 26 procent geeft aan dat sociaal contact ze nu meer energie kost dan voor de lockdown.

De animo om weer de deur uit te gaan is groot, bevestigt de peiling. De meerderheid gaat weer naar cafés, theaters of festivals. “Daartegenover is een groep die nog huiverig is: ongeveer een vijfde van alle respondenten mijdt voorlopig het openbaar vervoer, cafés, concerten, festivals of het theater,” signaleert het Rode Kruis.

Drie zoenen willen we niet snel terugVolgens de hulporganisatie is de groep mensen die last heeft van eenzaamheid, angst of somberheid nog niet echt in omvang afgenomen. Mensen die advies en ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij een hulplijn van het Rode Kruis en MIND Korrelatie.

Meer over