DNB: economie flink geraakt door lockdown, groei naar beneden bijgesteld

De harde lockdown die afgelopen weekeinde werd aangekondigd gaat de Nederlandse economie stevig treffen. De Nederlandsche Bank (DNB) komt in een snel berekend scenario volgend jaar uit op een groei van 2,2 procent, waar eerder 3,6 procent groei werd verwacht.

Wouter Peer
De harde lockdown die afgelopen weekeinde werd aangekondigd treft de Nederlandse economie stevig, denkt De Nederlandsche Bank. Beeld Hollandse Hoogte /  ANP
De harde lockdown die afgelopen weekeinde werd aangekondigd treft de Nederlandse economie stevig, denkt De Nederlandsche Bank.Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In de berekening gaat de centrale bank uit van een lockdown die het hele eerste kwartaal duurt, zegt DNB-directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit Olaf Sleijpen.

Voor 2023 is de verwachting juist opgehoogd. In de nieuwe berekening veert de economie dat jaar weer op met een economische groei van 2,1 procent. Dat was in de oorspronkelijke raming juist een afzwakking naar 1,7 procent. Dit jaar is de omvang van de economie met 4,5 procent toegenomen, denkt de centrale bank.

Toch positief

Hoewel de lockdown en de omikronvariant op korte termijn dus een negatieve invloed hebben op de economie staat daartegenover dat de coalitieplannen op middellangetermijn de economie wel weer wat stutten, verwacht DNB. “De overheid wil meer uit gaan geven en dat heeft op zich een positieve impact op de groei,” legt Sleijpen uit. De specifieke plannen heeft DNB nog niet doorgerekend.

Verder gaat de bank ervan uit dat de inflatie eind dit jaar een piek bereikt. Gemiddeld komt de geldontwaarding dit jaar uit op 2,7 procent. De komende jaren blijft de inflatie gemiddeld ook nog aan de hoge kant, met 3 procent volgend jaar en 2,9 procent in 2023. De forse stijging van de energieprijzen van dit najaar verdwijnt komend jaar uit de inflatiecijfers, voorziet DNB. Tegelijkertijd blijven er tekorten aan grondstoffen en materialen voor bedrijven en ook die hebben een prijsopdrijvend effect.

Tekst gaat verder onder grafiek.

De werkloosheid bereikte dit jaar een dieptepunt met een stand van 3,3 procent, denkt DNB. Die stijgt volgend jaar licht, naar 3,4 procent en in 2023 nog eens met 0,1 procentpunt. DNB ziet dat het personeelstekort ‘steeds meer gaat knellen’.

Hoe dat opgelost moet worden, moet volgens Sleijpen door de politiek bepaald worden. Zo kan volgens hem gewerkt worden aan arbeidsparticipatie, maar ook kan de overstap tussen sectoren worden aangemoedigd. Ook is arbeidsmigratie een mogelijke oplossing.

Lange termijn

De centrale bank heeft nog meer oproepen aan de regering. Zo zou er een langeretermijnstrategie moeten worden geformuleerd voor het omgaan met corona. De extra steun is volgens Sleijpen nu prima te begrijpen. “Maar op termijn gaat de generieke manier waarop die nu wordt uitgedeeld toch economisch verstorend werken.” DNB pleit daarom voor meer maatwerk.

Daarnaast moet de overheid met plannen komen hoe Nederland vanaf nu de pandemie gaat beheersen. Dat moet bedrijven meer zekerheid geven zodat ze mogelijk minder steun nodig hebben. Verder moet de regering zorgen dat de staatsschuld niet boven de 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uitkomt. Vooralsnog lijkt de piek dit jaar te liggen op 55,7 procent.

Meer over