Dit jaar veel meer Gronings gas nodig om aan behoefte Duitsland te voldoen

Dit ‘gasjaar’ (oktober 2021 tot en met september 2022) wordt waarschijnlijk bijna dubbel zoveel gas gewonnen uit het Groningenveld als eerder verwacht. Waar het ministerie uitging van 3,9 miljard kubieke meter, komt de winning uit op maximaal 7,6 miljard kuub, onder meer om te kunnen voldoen aan de enorme vraag van Duitsland. Er klinkt veel kritiek op het besluit.

Het Parool
Foto van een Gronings gasveld, ter illustratie. Beeld AFP
Foto van een Gronings gasveld, ter illustratie.Beeld AFP

Het ministerie van Economische Zaken baseert zich op berekeningen van netbeheerder GTS. Vóór 1 april bepaalt het nieuwe kabinet hoeveel gas er definitief uit het Groningenveld moet komen in het laatste gasjaar dat er gewonnen wordt. Volgens het ministerie ligt de afbouw nog wel op schema: als er geen onverwacht strenge winter komt, kan de gaskraan medio 2022 officieel dicht.

Het ministerie benadrukt dat de geschatte winning nog steeds ver onder de schatting uit 2018 ligt. Toen werd uitgegaan van 11,2 miljard kuub.

Economische Zaken heeft de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de veel hogere verwachte gaswinning (bij gemiddelde temperaturen). Een van de redenen is dat de stikstoffabriek in Zuidbroek pas later open kan. De fabriek is nodig om gas uit het buitenland om te vormen naar gas dat door Nederlandse huishoudens kan worden gebruikt (laagcalorisch). Gronings gas is zelf al laagcalorisch.

Groei vraag Duitsland

Ook heeft Duitsland aangegeven veel meer gas nodig te hebben: het gaat om 1,1 miljard kuub extra. Dat komt doordat energiebesparende maatregelen in Duitsland minder effectief blijken dan verwacht en doordat de Duitse winning van laagcalorisch gas dit gasjaar lager uitvalt. Nederland is verplicht te leveren.

Minister Stef Blok van Economische Zaken heeft ‘zijn grote zorgen geuit’ over de hoge vraag uit Duitsland en om opheldering gevraagd. Ook heeft hij Duitsland met klem verzocht alle mogelijke maatregelen te nemen zodat de extra vraag niet nodig is.

Nieuwe analyse

Onderzoeksorganisatie TNO gaat vanwege de toegenomen winning opnieuw kijken naar de dreigings- en risicoanalyse van mogelijke bevingen. Het Staatstoezicht op de Mijnen komt op basis daarvan met een advies over de veiligheidsrisico’s. Daarna zal het kabinet pas een definitief besluit nemen.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer en SP-Kamerlid Lilian Marijnissen spreken op Twitter schande van het besluit.
Groningse gedupeerde Tjeerd van Dekken (Milieu) noemt het ‘onaanvaardbaar’ dat er dit jaar waarschijnlijk dubbel zoveel gas zal worden gewonnen uit het Groningenveld als verwacht. “We willen dat het kabinet zich aan de afspraken houdt.” De provincie wil dat de nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief zo snel mogelijk langskomt om hier uitleg over te geven. “Wat mij betreft komt hij direct na de beëdiging van het kabinet hierheen,” zegt Van Dekken.

Van Dekken zal morgen een brief versturen namens de provincie en de burgemeesters uit het Groningse aardbevingsgebied in Groningen. “Hoe meer gaswinning, hoe hoger het risico op bevingen. We moeten het echt hebben over die veiligheidssituatie die daaraan verbonden is.”

‘Spelen met veiligheid’

Ook de Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft geen goed woord over voor het besluit en stelt dat het ministerie speelt met de veiligheid van Groningers. De GBB noemt het ‘onbegrijpelijk dat het ministerie de keuze maakt om de gaskraan verder open te draaien. ‘Een overheid mag en kan niet zo lichtzinnig met de veiligheid haar burgers omgaan!,’ schrijft de beweging in een reactie.

De bodembeweging wijst erop dat in 2021 meer zware bevingen waren dan er op basis van de modellen werd verwacht, ‘met als dieptepunt de zware beving van 3.4 bij Garrelsweer afgelopen november’. ‘De ophoging van de gaswinning betekent dat de onveilige situatie in Groningen nóg langer blijft voortduren, zeker met een achterlopende versterkingsoperatie. Daarnaast blijft het gissen wanneer de gaskraan definitief dichtgedraaid wordt – Groningers leven hierdoor in onzekerheid en zijn ongerust over hun toekomst’, zo stelt de GBB in de verklaring. De beweging wil dat het einde van de gaswinning wettelijk wordt vastgelegd.

Meer over