CPB: Jonge mannen werken steeds minder, en niet omdat ze voor de kinderen zijn gaan zorgen

Het aandeel jonge mannen dat werkt is sinds de financiële crisis van 2008 afgenomen. Dat komt vooral doordat er minder werk is in sectoren waarin van oudsher mannen actief zijn, zoals de bouw, de industrie of de zakelijke dienstverlening. Daarnaast speelt de nasleep van de financiële crisis mee, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een studie.

Het Parool
Er is minder werk in sectoren als de bouw. Beeld Sem Wijnhoven/DCI Media
Er is minder werk in sectoren als de bouw.Beeld Sem Wijnhoven/DCI Media

Met name mannen tussen de 25 en 44 jaar zijn minder gaan werken. In tien jaar tijd gaat het volgens het CPB om een daling met 5 procentpunt, wat neerkomt op ruim 100.000 mannen. Daarbij zijn er meer mannen die nu van een uitkering rondkomen. In de leeftijdsgroep tot 25 jaar zien de onderzoekers dat ook meespeelt dat mannen langer zijn gaan doorleren. De arbeidsparticipatie van jonge mannen nam vooral tussen 2008 en 2014 sterk af. Na het aantrekken van de economie nam het aandeel werkende jonge mannen weer wat toe, maar keerde het niet terug naar het niveau van voor de financiële crisis.

In de Verenigde Staten daalt de arbeidsparticipatie van jonge mannen door medicijn- en drugsgebruik, en game- en sociale mediaverslaving, maar dat zijn factoren die in Nederland minder spelen, stellen de CPB-onderzoekers. “De extra tijd die wordt besteed aan gaming en sociale media lijkt ten koste te gaan van tv-kijken en uitgaan,” zegt Egbert Jongen van CPB. Zijn collega Patrick Koot: “De daling van de arbeidsparticipatie treedt vooral op bij alleenstaande mannen. De participatie van samenwonende mannen met kinderen is nauwelijks afgenomen. Van een meer gelijke verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders lijkt nauwelijks sprake te zijn.”

Na-ijleffecten

Het CPB gaat ervan uit dat de dalende arbeidsparticipatie van mannen in de toekomst zal doorzetten. Maar het tempo zal daarbij wel minder sterk zijn dan in de periode 2008-2018.

Het CPB hoopt vervolgonderzoek te kunnen doen. Daaruit kan mogelijk meer duidelijkheid worden verkregen over de ‘na-ijleffecten’ van de financiële crisis. Ook kan bekeken worden wat automatisering voor invloed heeft op de arbeidsparticipatie. Verder zou in andere landen kunnen worden gekeken naar het effect van bijvoorbeeld crisisbeleid. Daarbij zou vervolgonderzoek zich niet alleen op jonge mannen moeten richten, maar ook op jonge vrouwen, omdat daar ook sprake is van een kentering.

Meer over