Plus

CO2-meter in elk klaslokaal en ventilatiehulplijn voor scholen

Elk klaslokaal krijgt een CO2-meter om te garanderen dat leerlingen en docenten genoeg gezonde lucht inademen. Ook komt er een hulplijn voor scholen, een spoeddienst van experts die helpen om de ventilatie op orde te maken.

Edwin van der Aa
In de toekomst hebben alle klaslokalen een CO2-meter, volgens de afspraken van minister Wiersma, de PO-Raad, VO-raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Beeld Jan Kok
In de toekomst hebben alle klaslokalen een CO2-meter, volgens de afspraken van minister Wiersma, de PO-Raad, VO-raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.Beeld Jan Kok

Dat hebben minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), de PO-Raad, VO-raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met elkaar afgesproken. Minister Wiersma: “Leraren en leerlingen hebben recht op gezonde lucht in de klas. Zeker in deze coronatijd moeten we er alles aan doen om de scholen verantwoord open te houden. Schoolbesturen en gemeenten werken hard aan betere ventilatie. Maar we zien nog te veel scholen waar het nog niet goed is en dat moet gewoon snel beter.”

Het ministerie stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van CO2-meters. Ook besturen die de meters eerder hebben gekocht, krijgen de aankoop op deze manier alsnog vergoed. Scholen, leraren en gemeenten die hulp en advies nodig hebben, kunnen terecht op telefoonnummer 0800-0224402 en de website ventilatiehulp.nl. Hier kunnen scholen direct geholpen worden met acute vragen en praktische tips krijgen.

De betrokken partijen benadrukken dat deze afspraken niet ineens álle problemen met ventilatie oplossen. “Maar de situatie wordt op korte termijn wél verbeterd. Uit onderzoek blijkt dat er meer moet gebeuren om verouderde schoolgebouwen te verbeteren en te verduurzamen.” Het ministerie van Onderwijs, gemeentekoepel VNG, de PO-Raad en de VO-raad gaan hierover verder in gesprek.

Subsidie aanvragen

Een gemeente kan nu al voor een plaatselijke school subsidie aanvragen om de ventilatie te verbeteren. Dit kan tot en met 30 april. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Zo'n 30 procent van de aanvraag wordt gesubsidieerd door het Rijk en de rest moet worden betaald uit financiële middelen die de gemeenten en schoolbesturen al krijgen om te voorzien in huisvesting die aan de normen voldoet.

Het kabinet heeft 360 miljoen euro opzijgezet voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen. Hiervan is nu bijna 200 miljoen beschikbaar. De overige 160 miljoen is gereserveerd voor dit en volgend jaar.

Het geld is geen overbodige luxe: volgens de nieuwste cijfers, van afgelopen augustus, blijkt dat ruim een kwart (27,6 procent) van de schoolgebouwen niet voldoet aan de bestaande normen voor gezonde lucht in de klas. In het primair onderwijs is de ventilatieproblematiek het grootst voor de gebouwen uit de jaren 1946-1978. In het voortgezet onderwijs geldt dit voor de gebouwen uit de jaren 1978-1992.

In 2020 stelde toenmalig onderwijsminister Arie Slob voor het eerst een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) in. Dat team concludeerde toen al dat – mede door de coronacrisis – scholen voor de korte termijn behoefte hadden aan praktische maatregelen om de ventilatie op orde te brengen en te houden. Ook lag er destijds een aanbeveling om – mede vanwege het klimaatakkoord – een ‘samenhangende aanpak’ op te zetten.

Reacties

“We hebben ook afgesproken te gaan kijken naar het grotere huisvestingsvraagstuk op de langere termijn,” bevestigt voorzitter Henk Hagoort van de VO-raad (voortgezet onderwijs). “Gemiddeld wordt een schoolgebouw nu pas na 69 jaar vervangen. Dus er is geld nodig om de achterstanden in te halen, naar verwachting vele honderden miljoenen per jaar.”

Dat geld is er nog niet. Hagoort: “Maar we zijn blij dat de minister het thema op de agenda heeft gezet, het is werk in uitvoering. Nu worden eerst de acute problemen opgelost. Maar goede gebouwen voldoen niet alleen op het gebied van CO2, maar ook qua geluid, licht en fijnstof. Daarnaast worden er hogere eisen dan vroeger gesteld aan huisvesting vanwege onderwijsvernieuwing en toegankelijkheid, maar ook in verband met duurzaamheid.”

Voorzitter Freddy Weima van de PO-Raad (primair onderwijs) constateert dat de uitvoering van de wens om de onderwijshuisvesting te verbeteren, een beetje vast dreigde te lopen. “Hoe dat kwam? Het ging om een gedeelde verantwoordelijkheid en precieze afspraken ontbraken. Die liggen er nu, dat is een eerste stap. Er was jaren te weinig geld om aftandse gebouwen te vervangen of verbeteren. Niet vanuit het Rijk, maar ook gemeenten en schoolbesturen hadden vaak geen middelen voor bijvoorbeeld een nieuw ventilatiesysteem. Nu wordt er financieel maatwerk mogelijk als partijen er lokaal niet uitkomen. We hopen op een doorbraak op veel plekken.”

Volgens Eelco Eerenberg (VNG) heeft de afgelopen coronatijd ons het nut en de noodzaak van goede ventilatie geleerd. “Er zijn op dit moment nog te veel gebouwen en locaties waar de ventilatie nog niet in orde is. Daarom zijn ook wij blij met deze maatwerkaanpak waarbij urgente situaties snel worden aangepakt.”

Meer over