Plus

CDA past rapport aan om rust bij achterban te herstellen

Het CDA-rapport waarin staat dat duurzaamheid, dierenwelzijn en inkomen van boeren belangrijker zijn dan de positie van Nederland als tweede voedselexporteur ter wereld, wordt aangepast.

Jan Hoedeman en Laurens Kok
Volgens Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik wordt te achteloos met de landbouwexport omgesprongen. Beeld ANP
Volgens Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik wordt te achteloos met de landbouwexport omgesprongen.Beeld ANP

Met die toezegging hoopt Leonard Geluk namens de schrijvers van visiestuk Zij aan zij de hoogopgelopen emoties bij de agrarische achterban tot bedaren te brengen.

Die gemoederen waren sinds donderdag, toen het discussiestuk verscheen, hoog opgelopen. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, stemmenkanon voor het CDA op het platteland, vond het onbegrijpelijk dat ‘haar’ partij de agrarische sector minder wil laten exporteren.

“De totale Nederlandse landbouwexport bedroeg afgelopen jaar liefst 90 miljard euro, daar mag je niet zo achteloos mee omspringen,” vond Schreijer-Pierik. Ook vergeleek ze het CDA met D66 – de partij die eerder zei de veestapel te willen halveren – en zinspeelde ze al op het oprichten van een eigen partij.

‘Faire prijs’

Ook tijdens een toelichting op het rapport uitten een handvol CDA-leden zaterdag op het partijcongres in de Fabrique in Utrecht hun ongenoegen over de gewraakte passage. Naast Schreijer-Pierik, vroegen ook Eerste Kamerlid Joop Atsma en de voorzitter van de CDA-fractie in Overijssel, Bouwien Rutten, zich hardop af wat de opstellers van het discussiestuk heeft bezield.

“Welke argumenten heeft u om te stellen dat een minder stevige exportpositie leidt tot een beter inkomen van boeren,” wilde Atsma weten. Volgens de Overijsselse afgevaardigde weten agrariërs ‘die het al zo moeilijk hebben’ zich niet gesteund door hun eigen partij.

Geluk trachtte eerst nog het oproer te bezweren door erop te wijzen dat het uitgangspunt voor zijn commissie altijd is geweest dat boeren een ‘faire prijs’ voor hun producten krijgen. Hij vond het bovendien ‘niet kunnen’ het rapport al binnen 48 uur te wijzigen, nog voordat de discussie over het gehele visiestuk echt was gevoerd.

Drie zaken

Niettemin ging Geluk na de felle reacties toch overstag. Hij nam de suggestie over van een CDA-lid om de gewraakte passage opnieuw te formuleren. In plaats van dat duurzaamheid, dierenwelzijn en inkomen van boeren ‘belangrijker’ wordt geacht dan de exportpositie, zal in het stuk komen te staan dat die drie zaken ‘in balans’ moeten zijn met de exportpositie. Schreijer-Pierik beschouwde de wijziging als een overwinning. Volgens haar is er nu al een balans.

Geluk zei eerder tijdens het CDA-congres dat de discussie over het landbouwhoofdstuk ‘heel groot is geworden’. Een prominent lid van het partijbestuur liet zich ontvallen dat de zin die voor zo veel opschudding zorgde ‘nooit in het stuk had moeten belanden’.

Ook CDA-fractieleider Pieter Heerma erkende in zijn congrestoespraak dat veel boeren zich ‘beklemd’ voelen. Hij benadrukte dat het CDA voor de stad én het platteland staat. “Wij hebben elkaar nodig.”

Lijsttrekkersstrijd?

Tijdens het partijcongres zaterdag werd er in de wandelgangen gespeculeerd over die andere kwestie die CDA’ers bezighoudt: wie moet straks de nieuwe lijsttrekker worden? Het CDA is verdeeld over de vraag of de partij volgend jaar een lijsttrekkersverkiezing moet houden. Kandidaten zijn er genoeg: vicepremier Hugo de Jonge, minister van Financiën Wopke Hoekstra en mogelijk staatssecretaris Mona Keijzer.

Oud-partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt wil een verkiezing: “Als er meer kandidaten zijn, moet de partij een keus maken. En als er iemand verliest, dan blijft die gewoon meedoen.” Meer prominenten vinden dat de partij niet bang moet zijn voor een lijsttrekkersstrijd, mits ze zich op de ideeën profileren en niet op de persoon spelen.

Maar anderen vrezen een CDA dat uiteenvalt in twee kampen. “Er is in de partij geen richtingenstrijd,” stelt de Limburgse gedeputeerde Ger Koopmans, ”en die moet je er ook niet van willen maken.”

Meer over