Bijna kwart werknemers zag in 2020 (vrijwel) niemand tijdens het werk

Ruim een op de vijf werkende mensen komt sinds de coronacrisis vrijwel nooit iemand tegen tijdens werktijd. Vooral werkenden in de financiële sector en in de bedrijfstak informatie en communicatie hebben op een gemiddelde werkdag weinig contact met anderen: vijf op de tien hebben hooguit één ontmoeting met een collega of klant per dag.

Florine Nesselaar
Tijdens de coronacrisis zijn meer werknemers gaan thuiswerken. Ruim 70 procent van hen ontmoet nauwelijks nog collega's. Beeld Jeroen Jumelet/ANP
Tijdens de coronacrisis zijn meer werknemers gaan thuiswerken. Ruim 70 procent van hen ontmoet nauwelijks nog collega's.Beeld Jeroen Jumelet/ANP

Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS. Het onderzoek werd in 2020 uitgevoerd onder ruim 58.000 werknemers. Van alle werknemers gaf 57 procent aan een groot aantal keren per werkdag bijvoorbeeld collega’s, patiënten, klanten of leerlingen te ontmoeten. Ter vergelijking: twee jaar geleden zag nog 69 procent van de werknemers een groot aantal keren per dag andere mensen.

Tijdens de coronacrisis zijn meer werknemers gaan thuiswerken. “Vooral het aandeel dat nu doorgaans vanuit huis werkt is gegroeid,” zegt TNO-onderzoeker Wendela Hooftman. De meeste thuiswerkers lopen weinig andere mensen tegen het lijf tijdens het werk. Ruim 70 procent ontmoet nooit of maximaal één keer per werkdag collega’s, patiënten, klanten of leerlingen. “Het ligt voor de hand dat deze ontwikkeling door de coronacrisis is ontstaan.”

Telefonisch contact

Het percentage werknemers dat tijdens het werk (vrijwel) nooit iemand tegenkomt verdubbelde tussen 2018 en 2020 naar 22. Daarentegen bleef het telefonische of digitale contact vrijwel gelijk. Ruim 90 procent van alle thuiswerkers heeft regelmatig telefonisch of digitaal contact. “Je ziet dat thuiswerkers vooral telefonisch contact hebben, maar ook werknemers die op locatie werken hebben opmerkelijk genoeg veel contact via de telefoon,” aldus de onderzoeker.

Werknemers die tijdens het werk vrijwel geen andere mensen ontmoeten, voelen zich gemiddeld genomen minder tevreden en verbonden met de organisatie of het bedrijf waarvoor zij werken. “Dat verschil is vooral groot onder de mensen die uitsluitend wél op locatie werken, maar toch weinig ontmoetingen en fysieke contacten hebben. Dat zien we bijvoorbeeld onder schoonmakers. Die werken ’s ochtends op kantoor, maar zien hier niemand. Ze raken geïsoleerd.”

Anders is het bij werknemers die tijdens de coronacrisis doorgaans thuiswerken. Bij hen is er nauwelijks verschil in tevredenheid tussen mensen met en zonder persoonlijk contact. “Mensen die in de gelegenheid zijn om thuis te werken, komen over het algemeen best een eind met hun digitale en telefonische contacten. Voor hen maakt het niet veel uit of ze thuiswerken, of op locatie zijn.”

Praatje bij koffieautomaat

Na de coronacrisis zullen werknemers misschien meer thuis blijven werken, al is Hooftman voorzichtig met voorspellingen. “Ik verwacht dat we meer thuis blijven werken, maar dat het minder zal zijn dan op dit moment,” aldus Hooftman, die iedereen aanraadt om – juist nu – persoonlijke werkcontacten te onderhouden.

Hoeveel contact werkenden zouden moeten hebben om gelukkig te zijn, blijft echter een kwestie van persoonlijke voorkeur. “De één vindt thuiswerken heerlijk, de ander vindt het vreselijk. Over het algemeen worden de functionele contacten ook nu goed onderhouden middels digitaal en telefonisch contact.”

De sociale contacten schieten er echter vaak bij in. “Normaal gesproken maak je ook een praatje bij de koffieautomaat, maar dat kan nu niet. Daarom is het extra belangrijk dat er ruimte én oog blijft voor persoonlijk contact. Veel mensen kunnen vanuit huis een stuk efficiënter werken, maar juist de contacten zijn belangrijk om het gevoel van verbondenheid te creëren en te behouden.”

Tussen 2018 en 2020 kwamen er vooral bij financiële instellingen en in de bedrijfstak informatie en communicatie flink meer werknemers bij die tijdens hun werk weinig mensen tegenkwamen. Waar in beide bedrijfstakken in 2018 nog iets meer dan een op de tien werknemers hooguit één ontmoeting met een collega of klant per dag had, was dit in 2020 toegenomen tot ongeveer vijf op de tien. In de horeca en gezondheids- en welzijnszorg is dit verschil een stuk lager.

Meer over