Beter Leven Keurmerk nu ook voor zuivel

Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming geldt vanaf vandaag ook voor zuivelproducten.

Sanne Schelfaut
null Beeld anp
Beeld anp

In samenwerking met de Vogelbescherming en Natuur&Milieu heeft de Dierenbescherming criteria opgesteld die niet alleen gunstig zijn voor het dierenwelzijn, maar ook positief uitpakken voor natuur en milieu. Jumbo verkoopt als eerste supermarktketen melk en yoghurt met het Beter Leven keurmerk.

Volgens directeur Co'tje Admiraal van de Dierenbescherming was een keurmerk voor zowel dierenwelzijn als natuur en milieu een ingewikkelde puzzel om te leggen. "Je hebt met verschillende belangen te maken, dus het kostte veel tijd om iedereen op één lijn te krijgen. We zijn blij dat het is gelukt en dat er nu ook eisen zijn opgesteld voor een betere zorg voor de natuur rond en op de boerderij. Zo moet er in weilanden veel meer ruimte komen voor bloemen, insecten en weidevogels. Ook stellen we voorwaarden op het gebied van groene energie, het afbouwen van mestoverschotten en het beperken van vervuilende bestrijdingsmiddelen.''

Imago
Het keurmerk betekent volgens Admiraal ook goed nieuws voor de koe. "De intensivering van de melkveehouderij is wat ons betreft te ver doorgeschoten. Het imago van een groene weide met tevreden grazende dieren onder een Hollandse wolkenlucht staat ver af van de realiteit. Een koe staat het merendeel van haar leven, ruim 90 procent, op stal.''

Onder het Beter Leven Keurmerk is een weidegang van zes uur gedurende minimaal 120 dagen gegarandeerd, ook is de verplichte oppervlakte per koe op vijf vierkante meter gesteld. Ook aan het welzijn van kalveren is gedacht. "Het nieuwe keurmerk schrijft vanaf 2020 voor dat kalveren minimaal 28 dagen op het bedrijf moeten blijven, in plaats van de gangbare twee weken. Hierdoor zijn ze een stuk minder vatbaar voor ziektes en kunnen ze het transport beter aan.''

Bezoeken
Onafhankelijke instellingen brengen geplande en ongeplande bezoeken aan de boerenbedrijven die met het keurmerk werken. "Het controlesysteem moet waterdicht zijn," aldus Admiraal.Vooralsnog doen zes melkveehouders in Nederland mee aan het nieuwe concept.

"En met zeker 14 anderen zijn we in een vergevorderd stadium. Afzet en compensatie van extra door de boer gemaakte kosten zijn cruciaal om dit te laten slagen," stelt Admiraal.

Kosten
Olaf de Boer, commercieel directeur van Jumbo bevestigt deze opmerking. "De kosten voor de boer zijn hoger als ze aan de Beter Leven-criteria voldoen. Daar vergoeden wij ze ook voor. De zuivel met het keurmerk kost in de winkel tien cent meer dan zonder keurmerk.'' Ongeveer de helft van die meerprijs gaat naar de melkveehouder.

Volgens De Boer wordt de groep klanten die bewust kiest voor duurzaam eten en drinken snel groter. "Voor Jumbo zijn duurzaamheid en dierenwelzijn belangrijke onderwerpen, vandaar dat we het Beter Leven-concept steunen. In Nederland waren we al een eind op weg met keurmerken voor vlees en eieren, het is goed we nu ook met zuivel aan de slag gaan.''

Winkels
In sommige filialen van Jumbo zijn de pakken melk en yoghurt met het keurmerk al een paar dagen te koop, maar vanaf vandaag is de zuivel (met één ster) in alle 650 winkels verkrijgbaar. "Als het goed uitpakt en de mensen deze producten voldoende kopen, willen we meer zuivel zoals houdbare melk of desserts met een keurmerk in de winkels zetten.''

Volgens De Boer houdt de ontwikkeling hier niet op. "Sinds het verdwijnen van de legbatterij is er gelukkig veel veranderd. We verwachten dat de markt verder verduurzaamt en Jumbo zal stappen blijven zetten. Hoe dat zich ontwikkelt, hangt ook af van de vraag van de klant.''

Beter leven voor dieren

Het Beter Leven keurmerk is een keurmerk voor vlees, kip, eieren en vanaf nu dus ook zuivel en werd in 2007 gelanceerd door de Dierenbescherming. Het keurmerk beoogt consumenten te helpen bij het maken van een diervriendelijke keuze, door middel van een drie-sterrensysteem. Producten met één ster garanderen een iets aangenamer leven voor het dier, producten met 3 sterren garanderen een veel beter leven van het dier ten opzichte van het leven van 'reguliere' productiedieren.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 6 diersoorten: varkens, vleeskuikens, leghennen (voor de dieren), vleesrunderen, vleeskalveren en kalkoenen. Omdat varkens, koeien en pluimvee ander natuurlijk gedrag vertonen en andere wensen hebben, zijn de eisen steeds toegespitst op het betreffende dier. Desondanks gaan veel eisen voor de eerste ster over beter voer, meer ruimte in de stal en daglicht. Bij de verdere eisen staan vaak eisen over kortere transporttijd, tragere groei, langere tijd bij de moeder na geboorte en buitenruimte. Bij varkens zijn er eisen over speelmateriaal.

Meer over