Nieuws

Bestrijding fraude met publiek zorggeld werkt niet: ‘Zorgelijk gebrek aan daadkracht’

De fraudebestrijding van het gebruik van publiek zorggeld werkt niet of nauwelijks. Zelfs in gevallen waar de signalen van fraude zeer sterk zijn, worden nauwelijks resultaten geboekt. De Algemene Rekenkamer spreekt van een ‘zorgelijk gebrek aan daadkracht’.

Het Parool
null Beeld ANP / Kees van de Veen
Beeld ANP / Kees van de Veen

De Algemene Rekenkamer heeft de aanpak van veertien zaken met sterke fraudesignalen onderzocht in drie sectoren die door fraudebestrijders gevoelig worden geacht voor misbruik van zorggelden: de wijkverpleging, jeugdzorg en bij het beschermd en begeleid wonen. In deze branches slaan frauderende zorgondernemers toe om ‘snel geld te verdienen’. De conclusie is dat het kabinetsstreven om deze fraude terug te dringen niet uit de verf komt.

“Dit is ook zorgelijk omdat kwetsbare en hulpbehoevende burgers slachtoffer kunnen zijn. Bijvoorbeeld doordat ze veel minder uren zorg krijgen dan zorgfraudeurs in rekening brengen,” aldus de onderzoekers. Er wordt wel veel informatie uitgewisseld, maar er gebeurt te weinig om goed vast te stellen of er daadwerkelijk fraude wordt gepleegd. “Wordt fraude wel aangetoond, dan leidt dit er meestal niet toe dat de fraudeur stopt of zelfs maar aanmerkelijk wordt gehinderd.”

Enkele miljarden euro’s per jaar

Hoe vaak zorgfraude voorkomt en hoeveel geld daarmee is gemoeid, is niet duidelijk. Zowel toezichthouders als politie en justitie hebben geen goed overzicht. Eerder onderzoek wees uit dat het naar schatting gaat om enkele miljarden euro’s per jaar. Onder meer personeelsgebrek, moeilijk bewijsbare oplichting of valsheid in geschrifte en ingewikkelde netwerken van zorgbedrijfjes maken ingrijpen lastig, als bijvoorbeeld zorgverzekeraars hierom vragen.

“Zorgverzekeraars zijn nog het actiefst bij het tegengaan van fraude,” zegt de Rekenkamer. Zij en gemeenten zetten in een aantal gevallen de betalingen aan de zorgondernemer stop en vorderen geld terug. Hun mogelijkheden om fraudeurs geheel te stoppen zijn beperkt. Volgens de onderzoekers zetten kwaadwillende ondernemers hun activiteiten onder een andere naam of in een andere regio gewoon voort.

‘Zorgelijk’

In een reactie noemt minister van Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, de onderzoeksresultaten ‘zorgelijk’. Ze maken volgens haar duidelijk dat de aanpak beter kan en moet zijn.

Tip Het Parool via Whatsapp

Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Meer over