Nieuws

Baby op komst? Ouders krijgen 9 weken extra (deels) betaald verlof

De Eerste Kamer stemde afgelopen dinsdag in met een uitbreiding van het ouderschapsverlof: vanaf 2 augustus 2022 krijgen beide ouders negen weken extra gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Het Parool
null Beeld Getty Images
Beeld Getty Images

Het loon wordt in die periode voor 50 procent doorbetaald, al staat dat percentage nog niet vast. Er werd door de Eerste Kamer namelijk ook een motie van GroenLinks goedgekeurd die het kabinet oproept om 70 procent van het loon te laten uitbetalen. Demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) schoof deze beslissing door naar het volgende kabinet.

De woordvoerders van GroenLinks, D66, ChristenUnie, PvdA, PvdD, SGP, CDA en SP denken dat 50 procent doorbetaling voor mensen met lagere inkomens te weinig zal zijn om voor het ouderschapsverlof te kiezen en pleiten voor een percentage van 70.

Daarmee kan volgens hen voorkomen worden dat alleen vrouwen kiezen voor het betaald ouderschapsverlof. Vrouwen verdienen over het algemeen minder en werken minder dan mannen, dus het verlies van hun inkomen is dan makkelijker op te vangen voor gezinnen, aldus de woordvoerders.

Steeds meer verlof

De nieuwe regeling is onderdeel van de grotere uitbreiding van de verlofregeling na de geboorte van een kind. Waar Nederlandse partners eerder nog op slechts twee dagen verlof konden rekenen, worden er sinds 2019 stappen gemaakt naar een meer gelijkwaardige verdeling. Partners kregen recht op een volle week volledig doorbetaald loon. Vorig jaar kwam daar het aanvullend geboorteverlof bij, waarmee partners nog eens recht hebben op vijf weken extra verlof, op 70 procent van het loon. De nieuwe regeling zorgt voor nog negen weken extra ouderschapsverlof op 50 procent loon.

De hoop is dat deze richtlijn het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen bevordert. Ouders kunnen al 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht jaar na de geboorte van hun kind. Die regeling is in principe onbetaald.

Meer over