Arie Slob wil ‘nationaal programma’ voor onderwijs na corona

Het gaat niet lukken om alle achterstanden die leerlingen door de coronacrisis hebben opgelopen nog dit schooljaar weg te poetsen. Het kabinet maakt een ‘nationaal programma’ voor het onderwijs na corona en verwacht dat basis- en middelbare scholen nog jaren aan de bak moeten om opgelopen achterstanden weg te werken.

Hanneke Keultjes
Demissionair minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media . Beeld ANP
Demissionair minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media .Beeld ANP

Hoeveel geld het kabinet vrijmaakt voor het deltaplan, dat ook geldt voor het mbo en hoger onderwijs, is niet bekend. Wel heeft het aan de Kamer toegezegd dat er voor meerdere jaren geld komt om dit probleem aan te pakken. Volgende maand komt het kabinet met een nadere invulling.

Minister Arie Slob (Onderwijs) stelt dat het kabinet ‘de dure plicht’ heeft om er alles aan te doen om de gevolgen van de coronapandemie op te vangen. Dat moet ‘een duurzame, brede aanpak’ worden, schrijft hij vrijdag aan de Tweede Kamer, in ‘een realistisch tempo’. Volgens Slob is het ‘niet realistisch’ dat scholieren dit jaar weer op hun normale niveau komen. “Daarvoor zijn de achterstanden bij sommige leerlingen en studenten te groot, en de crisis nog niet voorbij.”

Lesstof verplaatsen

Om leerlingen weer ‘bij de les’ te krijgen, stelt Slob bijvoorbeeld voor om een deel van de lesstof van dit schooljaar te verplaatsen naar volgend schooljaar. Ook wil hij ‘flexibel’ zijn met overgangsnormen’ en zinspeelt hij op het tijdelijk aanpassen van het aantal toetsen.

Het kabinet, dat vorige week aftrad, kan daarmee niet wachten tot er een nieuw kabinet is aangetreden “Demissionair of niet, dit kabinet zal binnen de mogelijkheden die uw Kamer ons biedt, alles uit de kast trekken om onze leerlingen de kansen te bieden die ze verdienen.”

Daarbij komt ‘expliciet aandacht’ voor kinderen die het grootste risico lopen op achterstand, zoals kinderen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status. Zo denkt Slob aan extra lestijd en inhaalprogramma’s en manieren om leraren beter te ondersteunen om de bijlessen mogelijk te maken.

Eindtoets

Wel is ‘alles erop gericht’ dat de scholen weer open kunnen op 8 februari. Ook wil Slob, net als de Onderwijsinspectie, dat de eindtoets op basisscholen doorgaan. Alleen als basisscholen zes weken voor de eindtoets, die in april en mei wordt afgenomen, nog dichtzitten, ‘kan er een andere afweging worden gemaakt’.

Toch hoopt de ChristenUnie-bewindsman dat in elk geval het basisonderwijs weer open kan, nu ‘op dit moment’ de besmettelijkheid van de Britse variant van het coronavirus onder kinderen niet anders lijkt dan de eerder bekende vorm van het virus. “Dan ligt het voor de hand dat aanvullende maatregelen op po-scholen niet nodig zullen zijn.”

Ingewikkeld

Zulke maatregelen, zoals leerlingen die ook onderling 1,5 meter afstand moeten houden, worden nu wel geadviseerd op middelbare scholen. Dat kan een probleem worden voor de eindexamens, schrijft Slob. De maatregel maakt het ‘ingewikkeld’ voor scholen om nu aan examenklassen - die wel naar school mogen komen - les te geven. “Deze maatregel kan dan ook leiden tot een verdere vergroting van achterstanden.”

Daarom haalt Slob een rond de voorjaarsvakantie gepland overleg over de eindexamens naar voren. Eerder besloot hij dat de eindexamens door konden gaan. Leerlingen kunnen hun examens verspreiden over twee tijdsvakken en krijgen een extra herkansing. Dat staat nu op losse schroeven; mogelijk wordt de invulling van het eindexamen nog meer aangepast. Scholierenclub Laks opperde gisteren bijvoorbeeld om alleen examen te doen in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Slob wil ook dat er meer aandacht komt voor de mentale gezondheid van leerlingen en benadrukt dat scholen ‘een signalerende rol hebben’ als het met scholieren niet goed gaat. “We zien de sporen die de coronacrisis trekt in onze samenleving, al helemaal bij onze leerlingen en jongeren. Niet alleen op hun ontwikkeling, maar ook op hun welbevinden. Het ontgaat me niet dat veel jongeren het zwaar hebben, met soms trieste consequenties.”

Meer over