PlusNieuws

Angst en woede na ‘onverantwoorde’ bezuiniging op de Jeugdzorg: ‘Ik hou mijn hart vast’

De plannen om het mes te zetten in de hulp aan jongeren met problemen, vallen slecht bij jeugdzorginstanties. Een aantal van hen stapt woedend uit een overleg met kabinet en gemeenten over de toekomst van de jeugdzorg.

Hans van Soest
Jeugdzorgwerkers tijdens een staking eerder dit jaar vanwege crisis in de jeugdzorg. Beeld HH/ANP
Jeugdzorgwerkers tijdens een staking eerder dit jaar vanwege crisis in de jeugdzorg.Beeld HH/ANP

In een brandbrief aan het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer schrijft een aantal vertegenwoordigers van jeugdzorginstanties dat zij het onverantwoord vinden dat het toekomstige kabinet wil bezuinigen op de jeugdzorg. Zij dachten dat de afspraak was dat gemeenten en jeugdzorg samen plannen zouden maken over hoe de hulp aan jongeren beter en goedkoper kan. Maar nu hebben coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie al besloten om de komende jaren tot een half miljard euro extra te korten.

“Iedereen heeft het over code zwart in de ziekenhuizen, maar in de jeugdzorg hebben kinderen met ernstige problemen zoals eetstoornissen te maken met de langste wachtlijsten,” zegt Tosca Weinberg van jeugdzorginstantie Parlan. Samen met vier andere onderhandelaars stapt ze per direct uit het overleg met de overheid over de toekomst van de jeugdzorg.

“We hebben de afgelopen maanden veel tijd en energie gestopt in het maken van een plan. Dat moest begin 2022 klaar zijn, maar vlak voor de deadline worden we ineens overvallen door het coalitieakkoord waarin staat dat er voor een half miljard euro bezuinigd wordt de komende jaren.”

Opeenstapeling

De afgelopen jaren liep de ruzie over de kosten van de jeugdzorg tussen kabinet en gemeenten hoog op. Sinds gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor de hulp aan jongeren, stapelen de problemen zich op. De wachtlijsten in de jeugdzorg worden langer en gemeenten kampen met grote financiële tekorten. Er moest een arbitragecommissie aan te pas komen die het kabinet verplichtte 1,56 miljard euro per jaar extra te betalen aan gemeenten om hun taken te kunnen uitvoeren.

Maar de arbitragecommissie stelde ook dat de kosten beter in de hand moeten worden gehouden. Sinds 2015 is het aantal ouders dat aanklopt bij gemeenten voor hulp aan hun kind enorm gestegen. Vaak gaat het om relatief lichte problemen als dyslexie of slaapproblemen. Daar gaat zoveel geld en aandacht heen, dat er te weinig overblijft voor kinderen met veel zwaardere klachten. Afgesproken werd dat gemeenten, rijk en jeugdzorginstanties zouden onderzoeken hoe dat beter en efficiënter kan.

Weinberg: “Het is prima om te kijken of alle hulpvragen wel onder de jeugdzorg moeten vallen. Het moet geen vergaarbak worden voor allerlei problemen. Waarom zijn bijvoorbeeld scholen niet verantwoordelijk voor hulp aan kinderen met dyslexie? We zijn er ook niet tegen dat er dingen worden hervormd. Maar toen in 2015 de jeugdzorg werd gereorganiseerd en gemeenten verantwoordelijk werden, is de fout gemaakt er tegelijkertijd een forse bezuiniging op te plakken. Dat gebeurt nu weer. Terwijl iedereen weet dat hervormingen tijd en juist geld kosten. Ik hou mijn hart vast nu dezelfde fout weer wordt gemaakt. De problemen in de jeugdzorg zijn al zo groot.”

Bezuinigen

In het coalitieakkoord dat vorige week werd gepresenteerd staat dat het nieuwe kabinet de aanbevelingen van de arbitragecommissie overneemt. Maar bovenop de hervormingen die de commissie voorstelt, wil het kabinet extra bezuinigen. Bijvoorbeeld door een eigen bijdrage te vragen voor sommige behandelingen of door slechts een maximaal aantal behandelingen te vergoeden. Op termijn komt er zo maar 300 miljoen euro per jaar extra bij voor de jeugdzorg, zo’n half miljard euro minder dan de arbitragecommissie voorstelt.

Zowel gemeenten als Jeugdzorg Nederland protesteerden vorige week al tegen het akkoord. Nu stapt een aantal jeugdzorginstanties ook uit het overleg met het kabinet. Weinberg: “Het kabinet probeert ons voor het karretje te spannen, maar wij willen geen verantwoordelijkheid nemen voor deze onverantwoorde bezuiniging.” Vakbond FNV heeft voor maart een grote demonstratie aangekondigd tegen de voorgenomen coalitieplannen.

Meer over