Amsterdamse GGD kan vanaf juni zes keer zo veel coronatesten uitvoeren

De Amsterdamse GGD verzesvoudigt vanaf juni de coronatestcapaciteit. Om contacten van besmette mensen te waarschuwen, kunnen ook ambtenaren uit het stadhuis worden ingeschakeld.

Jop van Kempen en Bas Soetenhorst
Normaal zijn voor de infectieziekte­bestrijding bij de Amsterdamse GGD 20 werknemers beschikbaar. Nu zijn dat er 200, volgende maand mogelijk 250. Beeld Jakob van Vliet
Normaal zijn voor de infectieziekte­bestrijding bij de Amsterdamse GGD 20 werknemers beschikbaar. Nu zijn dat er 200, volgende maand mogelijk 250.Beeld Jakob van Vliet

“Elke week stellen we minder besmettingen vast,” zegt Tjalling Leenstra, arts maatschappij en gezondheid van de Amsterdamse GGD. Per dag voert de GGD nu een kleine 100 tests uit, waarbij momenteel gemiddeld 25 besmettingen worden geconstateerd.

De dagelijkse testcapaciteit wordt verhoogd tot 600 per 1 juni, als iedereen met klachten die passen bij Covid-19 – hoesten, koorts, kortademigheid – zich kan laten onderzoeken. De afgelopen maanden kregen alleen mensen met klachten die in een risicogroep vallen – zorg­medewerkers, hartpatiënten, ouderen – een corona­test. Inmiddels komen ook leraren in aanmerking, en vanaf maandag ook mantelzorgers en agenten.

Veel testen is alleen zinvol als na een positieve uitslag bron- en contactonderzoek volgt.

De GGD brengt dan in kaart waar iemand het ­virus mogelijk heeft opgelopen, en wie door hem of haar besmet kan zijn geraakt. Die contacten krijgen vervolgens het dwingende advies thuis te blijven en zich bij klachten eveneens te laten testen. Alleen door intensief testen en contactonderzoek is het -zonder vaccin- mogelijk om uit de lockdown te komen zonder dat het virus opnieuw opleeft.

Vrijwilligers

Bron- en contactonderzoek is een kerntaak van de GGD, maar toen in maart het aantal coronapatiënten explosief toenam, werd het versoberd. Omdat er te veel besmettingen waren zonder herleidbare bron en mensen vanwege de lockdown hun sociale contacten toch al tot een minimum beperkten, werd intensief contact­onderzoek niet meer zinvol geacht.

In de normale bezetting ontbreekt het simpelweg aan mankracht, maar Amsterdam is er klaar voor, zegt Yvonne van Duijnhoven, hoofd infectiebestrijding van de regio Amsterdam-Amstelland. Voor de reguliere infectieziekte­bestrijding zijn 20 werknemers beschikbaar. Inmiddels zijn dat er 200, volgende maand mogelijk 250.

De Amsterdamse GGD – met 1300 medewerkers de grootste van Nederland – schuift hierbij intern met personeel. Werknemers van de soapoli, jeugdgezondheidszorg en forensische zorg springen al langer bij. “Ook ambtenaren op het stadhuis kunnen worden geschoold voor het meer eenvoudige deel van het contact­onderzoek,” aldus Van Duijnhoven. Daarnaast hebben zich al vrijwilligers van het Rode Kruis gemeld, studenten geneeskunde en medewerkers van KLM Health.

25.000 besmettingen

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn tot dusverre zo’n 2700 mensen coronapositief bevonden. Ongeveer 3 procent van de Amsterdammers (25.000 mensen) heeft het virus gehad, denkt GGD-arts Leenstra op basis van beschikbaar onderzoek. De dienst heeft het niet zelf onderzocht.

De GGD heeft nu één testlocatie in de Voor­malige Stadstimmertuin (stadsdeel Centrum). Daar komt waarschijnlijk een andere locatie bij. Onduidelijk is waar.

In bijvoorbeeld de VS en Engeland raakt het ­virus mensen met een lagere sociaaleconomische status harder. De GGD onderzoekt of dat ook in Amsterdam gebeurt. “Ook willen we ­weten of onze communicatie voor iedereen begrij­pelijk is,” zegt Leenstra. Op schrift communiceert de GGD bij contactonderzoek in het Nederlands en Engels. “Misschien moet dat ook in het Turks of Arabisch.”

Toch een app

Een corona-app kan de GGD helpen sneller te bepalen welke contacten van een besmet persoon moeten worden gewaarschuwd. Dat moet wel een ander type zijn dan de vorige maand afgekeurde apps. Een gemiddeld bron- en contact­onderzoek duurt vijf uur. “Als iemand via een app invult met wie hij in aanraking is geweest vanaf 48 uur voor de klachten totdat de isolatie begon, scheelt dat zeker een half uur,” schat GGD-arts Tjalling Leenstra. Het ministerie van Volks­gezondheid werkt aan een corona-app, nadat vorige maand de invoering was mislukt. Leenstra: “In de toen gepitchte apps zagen wij niet veel.” Veel apps werkten met bluetooth, waarbij ook vluchtige contacten worden gesignaleerd, waarbij geen of nauwelijks besmettingsgevaar is.

 
Meer over