Actiegroepen aan informateur Hamer: ‘Stel racisme centraal in regeerakkoord’

Meer dan honderd actie- en belangengroepen roepen informateur Mariëtte Hamer in een brief op om institutioneel racisme en discriminatie een centrale plaats te geven in het regeerakkoord. Ze komen met een actieplan van elf punten, zoals een hogere straf voor misdrijven waarbij discriminatie een rol speelt.

Olaf Heyblom
Informateur Mariëtte Hamer. Beeld Brunopress
Informateur Mariëtte Hamer.Beeld Brunopress

De brief, een initiatief van onder andere Comité 21 maart, Zwart Manifest, Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie en Control Alt Delete, is ondertekend door meer dan 110 culturele en maatschappelijke organisaties.

Volgens de briefschrijvers is het overheidsbeleid op discriminerende wijze ingericht en uitgevoerd. Ze wijzen daarbij op etnische profilering door de politie en de toeslagenaffaire, waarbij mensen met een tweede nationaliteit eerder naar boven kwamen als fraudeurs in het systeem van fraudeaanpak.

De discussie over institutioneel racisme en discriminatie heeft sinds de Black Lives Matter-protesten vorig jaar een vlucht gekregen. Ook demissionair premier Rutte heeft erkend dat Nederland hiermee te maken heeft. Dat is een belangrijke stap, maar niet genoeg, betogen de groepen. Ze pleiten voor een integrale aanpak met drie pijlers: gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en representatie. Die pijlers moeten een centrale plaats krijgen in het regeerakkoord.

Actieplan

Om dat te bereiken hebben de actiegroepen een actieplan opgezet van elf punten. Zo moet het toetsingsverbod in artikel 120 van de grondwet worden opgeheven. Daarvoor pleitte de Raad voor de Rechtspraak al eerder in een brief aan de vorige informateur Herman Tjeenk Willink. Burgers kunnen volgens de raad nu geen effectief beroep doen op bepalingen in de grondwet.

Ook moet er een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme komen en een deltaplan tegen discriminatie. Verder moeten anti-discriminatievoorzieningen worden herzien, racismegronden geregistreerd en moet de straf voor misdrijven met een discriminerend aspect worden verhoogd.

Daarnaast moet de regering concrete en meetbare doelen stellen voor culturele diversiteit binnen (semi)publieke en private organisaties. Ook moet de regering met een officiële erkenning komen van wandaden tegen bevolkingsgroepen gepleegd uit naam of met medeweten van de Nederlandse overheid.

‘Het aankomende regeerakkoord is dé kans om gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en representatie als fundamenten van een inclusieve Nederlandse samenleving te onderstrepen en institutioneel racisme en discriminatie definitief uit te bannen,’ aldus de briefschrijvers.

Meer over