Plus

Achterstand in rekenen en lezen door coronatijd

Leerlingen hebben door het thuiszitten in coronatijd achterstanden opgelopen in vooral rekenen en Nederlands lezen. De Engelse woordenschat is juist vooruit gegaan. Leraren denken dat dat komt door alle Engelstalige tv-series die zijn gekeken.

Hans van Soest
Thuisonderwijs zorgde voor enorme leerachterstanden. Beeld Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers
Thuisonderwijs zorgde voor enorme leerachterstanden.Beeld Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs, die aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Uit onderzoek onder scholen blijkt dat kinderen op de basisschool zo’n tien weken vertraging hebben opgelopen met rekenen en zo’n zeven weken met begrijpend lezen. In de eerste klassen op de middelbare school zo’n veertien weken met rekenen en 27 weken met Nederlandse leesvaardigheid.

De achterstanden komen voor op alle schooltypes, maar zijn onder vmbo- en havo-leerlingen groter dan onder vwo’ers.

Leraren zien de Engelse woordenschat al jaren met sprongen vooruitgaan. Ze denken dat dat komt door alle Engelstalige tv-series die kinderen kijken. De woordenschat van leerlingen in de onderbouw ging tijdens de periode dat ze thuis zaten meer vooruit dan vóór de pandemie.

Motivatieproblemen

Het kabinet heeft 8,5 miljard euro uitgetrokken om de achterstanden weg te werken. Daarvan gaat 5,7 miljard euro naar het basis- en middelbaar onderwijs. Scholen mogen het extra geld dit en komend schooljaar gebruiken. Scholen met veel kwetsbare kinderen krijgen meer. Zo’n 85 procent van de basis- en middelbare scholen kiest ervoor om kinderen bij te spijkeren in kleine groepjes. Met het geld zijn onder andere extra onderwijs­assistenten aangetrokken.

Veel scholen geven aan dat kinderen ook andere schade hebben opgelopen. Vooral in het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs kinderen meer moeite om zich te motiveren, te plannen, samen te werken en hun aandacht vast te houden.

Demissionair minister van Onderwijs Arie Slob wil dat scholen het geld ook gebruiken om het ‘welbevinden’ van kinderen te verbeteren. “Leerlingen moeten hun vertragingen kunnen inlopen voordat zij van school gaan. Zo krijgen alle leerlingen een kans op een goede toekomst. In het bijzonder leerlingen in een kwetsbare situatie.”

Tijdens de pandemie sloten basisscholen in totaal dertien weken de deuren. Vier weken mochten niet alle kinderen naar de klas, omdat er afstand moest worden gehouden. In het voortgezet onderwijs waren de scholen negentien weken gesloten en daarna nog negentien weken beperkt toegankelijk.

Meer over