Aantal damherten in Waterleidingduinen neemt weer toe

Tussen november 2018 en april 2019 werden in de Waterleidingduinen 1821 dieren geschoten.  Beeld Rowin Ubink
Tussen november 2018 en april 2019 werden in de Waterleidingduinen 1821 dieren geschoten.Beeld Rowin Ubink

Het aantal damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen neemt weer toe, ondanks de afschot van duizenden herten in de afgelopen jaren.

Patrick Meershoek

Dat blijkt uit de resultaten van de jongste tellingen in het gebied door de Faunabeheereenheid Noord-Holland. In april van dit jaar werden 3309 damherten geteld in de Waterleidingduinen, tegen 3150 dieren een jaar eerder.

Tussen november 2018 en april 2019 werden in de Waterleidingduinen 1821 dieren geschoten. Dat gebeurt door medewerkers van Waternet, dat het natuurgebied beheert. Er worden vooral vrouwelijke dieren gedood, om de aanwas van nieuwe herten tegen te gaan.

Sinds de start van het beheer in 2016 is de populatie gedaald met ruim zeshonderd dieren. Om dat resultaat te bereiken, zijn in drie jaar tijd ongeveer vijfduizend herten geschoten. Het afgesproken streefcijfer is een groep van achthonderd dieren.

Licht op groen

Volgens de Faunabeheereenheid is het nog te vroeg om van een trend te spreken. In de komende jaren moeten nieuwe tellingen duidelijk maken of het aantal dieren blijft toenemen, of dat er sprake is van een uitzonderlijk jaar.

De gemeenteraad in Amsterdam zette in 2015 het licht op groen voor het schieten van damherten. Daarmee kwam een einde aan een lange traditie, stammend uit de jaren tachtig, dat op Amsterdamse grond niet wordt gejaagd.

Het nieuwe besluit gebeurde op aandringen van de gemeenten naast het waterwingebied. In Zandvoort, Bloemendaal en Bennebroek werden steeds vaker herten in tuinen gesignaleerd. Bollenkwekers klaagden over kaalgevreten bedden.

Uit het natuurgebied zelf kwamen klachten van beheerders die merkten dat als gevolg van de explosieve groei van de groep tot meer dan vierduizend dieren, andere zeldzame flora en fauna in het gedrang kwamen.

In de komende maanden wordt een nieuw beheerplan opgesteld voor de herten in de Waterleidingduinen.

Meer over