PlusTheaterrecensie

Seks(e)(n): geestig gekibbel over gender en seks

Onze seksuele identiteit is allang niet meer onder één noemer te vangen en dat leidt in Seks(e)(n) tot heerlijk kibbelmateriaal.

Joukje Akveld
null Beeld ANP
Beeld ANP

Bekennen dat je het genderdebat soms best taai en stroperig vindt, is een heikel punt – voor je het weet word je van politieke incorrectheid beticht. Het Vlaamse gezelschap Compagnie de KOE, aangevuld met Lineke Rijxman van Mugmetdegoudentand, zet die taaiheid en stroperigheid in de voorstelling Seks(e)(n) juist in om dat debat te voeren.

Bij vlagen doet ze dat op hilarische wijze. Op metaniveau reflecteren op maatschappelijke kwesties zit in het dna van deze gezelschappen. Verbaal superieur tekeergaan tegen het ‘hetero-narratieve hokjesdenken’ lijkt dan ook hun tweede natuur.

Aanvankelijk gold Goethes roman Die Wahlverwandtschaften als uitgangspunt, maar dat werd al snel verworpen als te gedateerd. Daarvoor in de plaats kwamen de acteurs zelf met hun persoonlijke gender-issues. Hoewel, zelf? Uiteraard vinden de gesprekken in een theatrale setting plaats, wat ze op slimme wijze diffuus maakt. Want wie beweert nu eigenlijk wat over wat?

Bij Goethe gold de ongetemde natuur als metafoor voor de menselijke seksualiteit. Anno 2019 is de natuur niet alleen getemd, maar ook grotendeels vernietigd. Wat zegt dat over onze huidige seksuele beleving?

Via het lijntje natuur worden ook klimaatverandering en de bedreigde planeet de voorstelling binnengehengeld. Hier lijken de makers (naast Lineke Rijxman ook Willem de Wolf, Natali Broods en Peter van den Eede) zich enigszins aan de materie te vertillen – het genderdebat uitvechten binnen anderhalf uur is al ambitieus genoeg.

Los daarvan is Seks(e)(n) een vernuftig en vermakelijk steekspel van woorden, sterk en geestig gespeeld. Onze seksuele identiteit is allang niet meer onder één noemer te vangen en dat leidt tot heerlijk kibbelmateriaal.

Wie bovengenoemde thematiek al te verheven vindt klinken, kan gerust zijn. De onderlinge irritaties, het geruzie en gemanipuleer – in Seks(e)(n) herken je vooral het geploeter van de moderne mens om zich met woorden een plekje in deze wereld te veroveren.

Theater Seks(e)(n)

Door Compagnie de KOE/Mugmetdegoudentand

Gezien 20/11 Bellevue

Te zien t/m 24/11 aldaar

Meer over