PlusBoekrecensie

Plot en ethiek zwepen elkaar op in Trofee van Gaea Schoeters

Dries Muus
Gaea Schoeters, Trofee. Beeld
Gaea Schoeters, Trofee.

Haar vorige roman, Zonder titel #1, draaide om een psychologische zoektocht van een succesvolle Vlaamse theatermaker. In Trofee slaat Gaea Schoeters een andere ­richting in. Hoofdpersoon is Hunter White, een schatrijke Wall Streetheld, die zijn vrije tijd bij voorkeur in Afrika doorbrengt, jagend op groot wild.

Hij mist nog één trofee in zijn Big Five: de zwarte neushoorn. Schoeters laat je een tijd lang denken dat díe jacht degene is waar de roman om draait. Dat dit Hunters noodlottige obsessie wordt, of het zoveelste bewijs van zijn volharding. Dan ontdekt Hunter dat er ook zoiets bestaat als de Big Six, en neemt de roman een lugubere wending – die toch volkomen logisch aanvoelt, geheel in lijn met de wrange Afrikaanse realiteit en de onblusbare westerse verlangens.

Trofee had makkelijk een moralistisch traktaat kunnen worden – maar daar is Schoeters een veel te intelligente schrijfster voor. De naam Hunter White is zo ongeveer het enige karikaturale aan de roman. En ook die heeft een dieperliggende achtergrond, die overtuigend wordt uitgediept en ons beeld van Hunter compliceert in plaats van hinderlijk versimpelt.

Hunter White is veel meer dan een koloniale alfaman: hij is een levenslange, even getalenteerde als goedgetrainde jager, met een sterke ethische code en een diep respect voor de Afrikaanse natuur, en voor de prooien die hij achternazit. De vraag in hoeverre je nog kunt spreken van diep respect als je die natuur vervolgens met een team aan lokale helpers voor je eigen plezier afknalt, blijft continu boven Hunters jaagpartijen hangen. Net als de nog wrangere, meer gelaagde – dus interessantere – vraag óf Hunter wel schade toebrengt. Want zouden de Afrikaanse natuur en haar bewoners niet nóg veel slechter af zijn zonder Hunters legale gejaag, en de bijbehorende kapitaalinjecties?

Hunter is in zekere zin een omgekeerde tragische held: hij wil het foute, en draagt daardoor sterk bij aan het goede, in een omgeving waarin elk simpel onderscheid – goed en fout, jager en prooi, mens en natuur, leven en dood – allang verdwenen is. Buiten die scherpe morele vragen prikkelt Trofee ook met sfeervolle jachtbeschrijvingen; plot en ethiek blijven elkaar opzwepen tot aan de bloedstollende climax.

Fictie

Gaea Schoeters
Trofee
Querido, €20, 224 blz.

Meer over