Nieuws

NPO legt Ongehoord Nederland financiële sanctie op voor schenden Journalistieke Code

De Raad van Bestuur van de NPO heeft besloten een financiële sanctie op te leggen aan omroep Ongehoord Nederland (ON!). De straf houdt in dat de omroep voor 2023 bijna een ton minder te besteden krijgt. De omroep beraadt zich op juridische stappen.

Dennis Jansen
null Beeld Screenshot NPO
Beeld Screenshot NPO

Het NPO-bestuur vindt dat de omroep ‘onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel door stelselmatige schending van de Journalistieke Code van de NPO’. Het besluit is dinsdag schriftelijk aan de omroep bekendgemaakt.

De sanctie houdt in dat een bedrag ter hoogte van 2,5 procent van het voor ON! vastgestelde jaarbudget voor 2022 wordt ingehouden. Dat komt neer op 93.442,43 euro. Dit bedrag zal niet worden verrekend met het al vastgestelde budget voor 2022, maar met het nog vast te stellen budget voor het jaar 2023.

Op grond van de Mediawet kon het budget van de omroep met maximaal 15 procent worden verlaagd. De Raad van Bestuur heeft in het besluit om daar flink onder te gaan zitten, meegewogen dat er voor het eerst zo’n sanctie wordt opgelegd, dat ON! een nog relatief nieuwe omroep is en dat de sanctie ‘draagbaar’ moet zijn voor de organisatie. De omroep is ‘positief gestemd’ dat niet 15 procent wordt ingehouden, maar spreekt alsnog van ‘heel veel geld’.

De omroep is het bovendien ‘principieel oneens’ met de straf. ‘Ongehoord Nederland discrimineert niet en wil iedereen een podium geven over onderwerpen als de toenemende macht van de Europese Unie tot de gevolgen van de coronamaatregelen’, zo leest een reactie van voorzitter Arnold Karskens op de website van de omroep. ‘De nieuwsbol van de andere zijde belichten is onze missie en vormt de hoofdreden dat we vanaf 1 januari 2022 van de mediaminister mochten toetreden tot het publieke bestel. Daarom beraden wij ons op juridische stappen tegen de strafmaatregel van de Raad van Bestuur.’

Klachten

De sanctie volgt op een uitgebreid onderzoek dit voorjaar door de ombudsman van de publieke omroep, naar het journalistiek handelen van het ON!-programma Ongehoord nieuws. Dat volgde op klachten van het publiek. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de Journalistieke Code van de NPO stelselmatig is geschonden; de code waaraan alle omroepen – dus ook ON! – zich hebben gecommitteerd.

Een belangrijke taak van de NPO is ‘sturing geven en samenwerking bevorderen met het oog op de uitvoering van de publieke mediaopdracht,’ stelt de organisatie. Onderdeel van die mediaopdracht is het media-aanbod laten voldoen aan hoge journalistieke kwaliteitseisen. Wanneer een omroep de in de Journalistieke Code vastgelegde journalistieke standaard schendt, raakt dit de integriteit van het gehele bestel, aldus het bestuur.

Als een omroep bindende besluiten niet naleeft, of – zoals in dit geval – onvoldoende bereidheid toont tot samenwerking, mag de NPO overgaan tot het opleggen van een sanctie, zo staat in de Mediawet.

Tip Het Parool via WhatsApp

Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: