Expositie Geschreven portretten in Den Haag

DEN HAAG - Het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag exposeren vanaf 3 maart stukken uit de levens van grootheden uit de Nederlandse geschiedenis en literatuur.

Het Nationaal Archief in Den Haag. Foto ANP Beeld
Het Nationaal Archief in Den Haag. Foto ANP

De tentoonstelling Geschreven portretten, 50 onvergetelijke Nederlanders bevat persoonlijke documenten van onder anderen Michiel de Ruyter, Mata Hari, Henriette Roland Holst, Marga Klompé, Anna Paulowna, P.C. Hooft, Louis Couperus en Harry Mulisch. De brieven, boeken en andere documenten vertellen iets kenmerkends over hun levens.

Een van de getoonde stukken is een brief van Aletta Jacobs uit 1871 aan minister Thorbecke, met het verzoek zich te mogen inschrijven voor de universitaire studie in de medicijnen.

De tentoonstelling haakt in op het thema van de Boekenweek: Geschreven Portretten. Kader Abdolah, schrijver van het Boekenweekgeschenk opent de expositie. (ANP)

Meer over