Door Hitler verzamelde kunst op internet

BERLIJN - Door Adolf Hitler en andere nazi's verzamelde kunstvoorwerpen voor een in de Oostenrijkse stad Linz gepland museum, zijn vanaf vrijdag via internet te bezichtigen. Het Duitse Historische Museum (DHM) in Berlijn heeft een volledige beeldbank van de 'Sonderauftrag Linz' op het net gezet. Zo zijn schilderijen, beelden, meubels, porselein en tapijten te zien, die vanaf het einde van de jaren dertig tot 1945 voor het museum werden aangekocht of uit geroofde verzamelingen werden geselecteerd.

De beeldbank bevat in totaal 4731 werken en verschaft informatie over de eerdere bezitters en herkomst van de voorwerpen. De kleine, maar belangrijke collectie beschrijft voor een deel de kunstpolitiek van de nazi's, zegt een woordvoerder van het DHM. De beeldbank zou kunnen helpen bij het onderzoek naar nog onopgeloste kunstroven door de nazi's.

Hitler, zelf een mislukt kunstenaar, plande de bouw van het museum in Linz na afloop van de oorlog. Het museum moest werken tonen van grote meesters tussen de vijftiende en de negentiende eeuw. Hiertoe startte hij in juni 1939, vlak voor het begin van de oorlog, het 'bijzondere project Linz'. Honderden kunstwerken kwamen zo binnen, verworven op de internationale kunstmarkt of weggenomen uit in beslag genomen joodse verzamelingen.

Na de oorlog hebben de geallieerden de taak op zich genomen de geroofde kunstwerken naar hun herkomstlanden terug te brengen. In veel gevallen echter zijn de voorwerpen niet automatisch aan de oorspronkelijke eigenaren teruggegeven, omdat zij volgens het toenmalige rechtsbegrip niet als geroofd werden beschouwd. In een internationale verklaring uit 1998 hebben verschillende landen zichzelf verplicht een oplossing voor dit soort kunst te vinden en, waar nodig, de achtergrond van een werk en de manier waarop het is verworven te onderzoeken. (AP)

Meer over