Cultureel centrum De Nieuwe Liefde aan de Da Costakade

PlusInterview

De Nieuwe Liefde gooit het roer om: ‘We zullen publiek verliezen’

Cultureel centrum De Nieuwe Liefde aan de Da CostakadeBeeld Martin Dijkstra

De Nieuwe Liefde, in 2011 opgericht door theoloog en dichter Huub Oosterhuis, gooit het roer om en profileert zich nu als ‘het huis voor taal in de ruimste zin van het woord’.

Dieuwertje Mertens

“Taal werkt als verbindende factor,” zegt Clayde Menso, algemeen directeur van Amerpodia, waar ‘het huis voor taal’ onderdeel van uitmaakt. Daarmee sluit het podium aan bij een (beleids)vraag om meer diversiteit en inclusiviteit en onderscheidt het centrum zich van de andere podia.

Sinds 2017 maakt De Nieuwe Liefde onderdeel uit van Amerpodia, een ­fusiebedrijf, waartoe ook Compagnietheater, Rode Hoed en Felix Meritis behoren. Felix Meritis wordt op dit moment nog gerenoveerd.

Kunstmecenas Alex Mulder heeft met zijn bedrijf Amerborgh de vier historische panden gekocht. Hij is de investeerder achter Amerpodia. Menso werd in 2017 aangesteld om de fusie te leiden.

Wat trof u aan in 2017?

“Op dat moment zat de organisatie net midden in de fusie. We hebben goed gekeken hoe de podia zich tot elkaar verhielden en nagedacht over de manier waarop we sterke profielen kunnen neerzetten, zodat mensen de podia direct met een bepaalde programmering associëren. Daarbij hebben we bekeken hoe Amsterdam er nú uitziet.”

“Taal werkt als verbindende én als uitsluitende factor. Bij De Nieuwe Liefde lag de focus vooral op poëzie; dat sluit ook doelgroepen uit. We ­willen ruimer naar het begrip taal ­kijken; een natuurlijk resultaat van de dingen die gebeuren in de stad. We hadden deze week bijvoorbeeld een programma over straattaal in samenwerking met SMIB, een kunstcollectief uit Amsterdam-Zuidoost. We hebben ook een programma met ­spoken-wordartiesten rond het ­Papiaments. Deze taal komt uit alle windstreken en wordt door veel bewoners in de stad gesproken. Zo’n programma heeft urgentie.”

Hoe wilt u de jonge en meer diverse doelgroep gaan aantrekken?

“We gaan veel duurzame samenwerkingen aan, bijvoorbeeld met stadsdichter Gershwin Bonevacia. Hij geeft het hele jaar door poëzieworkshops. Of met Read My World en de Nacht van de Arabische Literatuur van stichting El Hizra. Deze personen en organisaties nemen hun eigen achterban mee en functioneren als ambassadeur.”

Diversiteit en inclusiviteit zijn op dit moment populaire begrippen onder subsidieverstrekkers. Dat komt vast goed uit?

“Amerpodia maakt niet structureel gebruik van subsidies. De omwenteling vraagt om een behoorlijke investering, waarvan we nog niet weten of we die eruit gaan halen en of de beoogde doelgroep ook daadwerkelijk komt. De financiering komt ook voor een deel uit de verhuur van de huizen als evenementenlocaties. Daarnaast proberen we op andere manieren kosten te besparen, door bijvoorbeeld te vragen of uitgevers het honorarium voor het optreden van een schrijver op zich willen nemen.”

Het publiek van De Nieuwe Liefde was vooral wit en ‘van een zekere leeftijd’ met een voorliefde voor wat traditionelere vormen van taal en ­literatuur. Bent u dit publiek kwijt?

“Een deel van dit publiek zullen we misschien verliezen, maar we hebben nog steeds een programma rondom poëzie, Expeditie Poetry, en rondom literatuur, De Andere!Leesclub. Vooralsnog gaan we er vooral van uit dat we het publiek uit zullen ­breiden.”

Clayde Menso, algemeen directeur van Amerpodia, waar De Nieuwe Liefde bij hoort. Beeld Mats van Soolingen
Clayde Menso, algemeen directeur van Amerpodia, waar De Nieuwe Liefde bij hoort.Beeld Mats van Soolingen
Meer over