null

PlusUitleg

Concert uitgesteld of afgelast door het coronavirus, wat nu?

Beeld ANP Kippa

Bewaar je ticket, geniet later. Dat is het motto van theaters, concertzalen en poppodia nu het culturele leven is stilgevallen. Maar wie bewijst de consument precies een dienst door zijn kaartje om te laten zetten in een tegoedbon?

Stefan Raatgever

1. Wat houdt de huidige bewaar-je-ticket-geniet-laterregeling in?

Om de culturele sector te steunen, is een regeling bedacht die ervoor zorgt dat organisatoren (theaters en concertzalen, maar ook bedrijven als Mojo, Friendly Fire en Stage Entertainment) niet direct door de coronacrisis in geldnood komen. Dat zou namelijk gebeuren als zij al het reeds geïnde entreegeld vanwege afgelastingen in één keer aan de kaartkopers moeten terugbetalen. Daarom worden er vouchers uitgegeven, tegoedbonnen voor een voorstelling op een later moment. Wie niets voelt voor een tegoedbon of een donatie van zijn geld, heeft te allen tijd recht op restitutie.

2. Hoe worden de verdiensten onder normale omstandigheden verdeeld?

Er gelden twee modellen. Bij het eerste spreekt de artiest een vast bedrag af waarvoor hij zijn optreden geeft. Bij het tweede krijgt hij een percentage van het ontvangen entreegeld. In dat laatste geval is er geen verdeling van de omzet die algemeen geldend is. Voor een popconcert is een voorbeeldberekening als de volgende echter plausibel: van de totale prijs van het concertkaartje is 10 procent voor boekings- en administratiekosten, 5 procent gaat naar de Belastingdienst en 1 procent is voor royalties.

De grootste kostenpost bestaat uit productiekosten als zaalhuur, licht, kleding, transport, catering en beveiliging. Globaal komt dat neer op zo’n 30 tot 50 procent van de omzet. Zo blijft ongeveer de helft van de kaartprijs over om te verdelen tussen artiest en organisatie. Die verdeling varieert, maar vaak geldt: 85 procent voor de artiest, 15 procent voor de promotor. Zo verdient een artiest doorgaans een kleine 40 procent van de kaartprijs. Van een kaartprijs van in totaal 50 euro blijft dan dus ongeveer 20 euro voor de artiest over.

Een artiest die Paradiso (1500 plekken) uitverkoopt, verdient op basis van deze gegevens dus 30.000 euro. Dat is een bruto bedrag, dat nog verdeeld moet worden als er meer dan één muzikant op het podium staat. Daarnaast gaat er doorgaans ook nog een percentage naar manager of agent. De organisator houdt 7500 bruto over. Als de organisator en de zaal dezelfde partij zijn, is dat uiteraard meer.

3. Wie verdient wat onder crisisomstandigheden?

Als de voucher wordt gebruikt voor een concert van dezelfde muzikant op dezelfde locatie blijft de verdeling hetzelfde. Alleen krijgt de artiest pas uitbetaald als het concert of de voorstelling is gegeven. Als het optreden in zijn geheel wordt afgelast, ontvangt de consument een voucher voor een ander evenement bij dezelfde organisator. Dat kan dus een voorstelling van een andere artiest zijn. In de tussentijd betaalt de organisator vaste lasten (huur, medewerkerssalarissen en dergelijke) van het reeds ontvangen geld.

4. Wat gebeurt er met de verdiensten van de artiest voor wie oorspronkelijk een kaartje was gekocht?

Daarover maken de United Independent Music Agencies, een unie van agenten en managers van artiesten, zich grote zorgen. “Van het ingehouden geld komt niets bij de artiesten terecht,” zegt woordvoerder Ronald Keizer, zelf manager van de Amsterdamse band Altin Gün. “Als mensen een kaartje hebben gekocht voor jouw concert en dit tegoed kunnen houden voor het concert van iemand anders, zie jij daar als artiest niets van terug.” Een oplossing zou volgens Keizer zijn om artiesten voor hun optreden een voorschot te geven. “Maar daarvoor zijn nieuwe regelingen nodig.”

5. Wat gebeurt er als de consument de hele ticketprijs doneert om ‘de cultuur te steunen’?

Hierover zijn in de culturele sector geen eenduidige afspraken. Het geld gaat in eerste instantie naar de partij die de voorstelling of tentoonstelling organiseerde. Die mag vervolgens individueel beslissen of de artiest die zijn show niet door zag gaan toch geld krijgt en zo ja, hoeveel. Veel theaters en concertorganisatoren zeggen hiermee ‘zo transparant mogelijk’ te willen omgaan, maar hebben nog tijd nodig om met plannen te komen.

Meer over