Brieven over corona uit Kolenkitbuurt: ‘Dit tijdsdocument bewaren we voor de toekomst in de capsule’

Op initiatief van theatermaker-schrijver Marilien Mogendorff zijn Nederlanders elkaar na het uitbreken van de coronacrisis brieven gaan schrijven. Zaterdag wordt het project Schrijven naar de Toekomst afgesloten met het Brievenfestival in DeLaMar West.

Jan Pieter Ekker
Theatermaker-schrijver Marilien Mogendorff, initiatiefnemer van Schrijven naar de Toekomst. Beeld Keke Keukelaar
Theatermaker-schrijver Marilien Mogendorff, initiatiefnemer van Schrijven naar de Toekomst.Beeld Keke Keukelaar

Theatermaker Marilien Mogendorff had aan het begin van de coronacrisis een simpel idee: laat mensen in deze tijd van crisis, tegenstellingen en stress met elkaar communiceren. Hoe? Simpel: door brieven te schrijven naar iemand die je in het gewone leven niet zo snel zou spreken. “Vanuit eerdere theaterprojecten kende ik de kracht van brieven: daarin kan je uitzoomen, diepgang bieden, de tijd nemen om de woorden te vinden en te vertellen hoe het er echt voorstaat. Juist dat was nodig in deze tijd!”

Het project begon klein: Mogendorff vroeg enkele mensen in haar nabije omgeving een brief te schrijven en koppelde hen aan een onbekende. Het idee sloeg aan en binnen een half jaar deden er vijfhonderd schrijvers mee, uit alle lagen van de bevolking. Onder hen waren ook enkele bewoners van de Kolenkitbuurt, een wijk die de laatste jaren vooral negatief in het nieuws was.

Brief van Agnes uit de Kolenkitbuurt

‘Terwijl ik je brief las, had ik alweer veel vragen en wilde ik gelijk een gesprek beginnen, wat natuurlijk niet kan, het is geen app-contact waarbij je gelijk respons krijgt. Laat staan dat ik je live zie. Wat ook mooi is, want nu kan ik stukje bij beetje een beeld van jou krijgen, terwijl, als ik je al gezien zou hebben, ik je gelijk in een hokje zou stoppen met mijn vooroordelen. (...)’

Volgens Mogendorff vormen de brieven uit deze buurt een goed voorbeeld van de kracht van het project en daarom worden ze zaterdag uitgelicht tijdens het Brievenfestival in theater DeLaMar West. In de Kolenkitcorner zijn de verhalen te lezen van tien Kolenkitters over hun wijk. Een boek met alle brieven uit de Kolenkitbuurt is te koop (voor bewoners van Bos en Lommer is het gratis). Er is ook een tentoonstelling met foto’s van de briefschrijvers, gemaakt door Keke Keukelaar.

Tijdcapsule

Het festival wordt afgesloten met een performance van Abdelkarim El Baz en Antonie Knoppers, muziek van violist Myrthe van de Weetering en pianist Abel Marcel Calderon Arias, voordrachten, preken en brieven. Aan het einde van de avond gaan alle brieven in een tijdcapsule, gemaakt door decorontwerper en ruimtelijk denker Han Ruiz Buhrs. Die tijdcapsule gaat naar het Meertens Instituut, het onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur, zodat toekomstige onderzoekers een tijdsbeeld kunnen krijgen hoe corona werd ervaren door de Nederlandse bevolking.

Mogendorff: “De coronacrisis heeft ons allemaal geraakt en veranderd. De brieven zijn een tijdsdocument en die bewaren we voor de toekomst in de capsule. Zo proberen we zelf de bladzijde om te slaan, maar kan dat wel?”

Het Brievenfestival is zaterdag 16 april in DeLaMar West, Laan van Spartaan 4. Meer informatie op schrijvennaardetoekomst.nl

Meer over