Opinie

'Wanneer wordt erkend dat de Wallen een schandvlek zijn?'

Toerisme en prostitutie maken Amsterdam een minder lieve stad. Volgens predikant Julia van Rijn bevat de Bijbel inspirerende voorbeelden voor bewoners en politiek.

Julia van Rijn
De rosse buurt is een attractie, waar vele mensen zich vergapen aan vrouwen achter de ramen. Beeld Koen van Weel/ANP
De rosse buurt is een attractie, waar vele mensen zich vergapen aan vrouwen achter de ramen.Beeld Koen van Weel/ANP

Babel, Sodom en Gomorra, Nineve: vier grote steden die in de Bijbel voorkomen en die een slechte reputatie hebben. In Babel besloten de bewoners een stad tot in de hemel te bouwen. Een megalomaan project, waarvoor alles moest wijken.

Sodom en Gomorra werden verwoest omdat het kwaad ten hemel schreiend was. Hebben christenen wel iets te zoeken in de stad? Is de Biblebelt niet een veel veiliger plek?

Nee, vanouds hebben christenen de stad omarmd als een plaats waar God wil wonen tussen de mensen. Dat geldt ook voor de Protestantse Kerk van Amsterdam.

We houden van de stad, we zijn verweven met de wijken waar onze kerken staan. Pioniers gaan nieuwe wegen om zich te verbinden met jonge creatieven en oude buurtbewoners, met rijken en armen.

De Diaconie, de concreet helpende hand van de kerk, ondersteunt mensen en groepen om hun waardigheid en kracht te (her)vinden. Denk aan vluchtelingen en mensen zonder papieren, mensen die eenzaam zijn, zij die op straat leven.

Schandvlek
Christenen houden van Amsterdam, maar juist omdat we op zo veel plaatsen met zo veel mensen optrekken, zien we ook wat de stad onleefbaar maakt. Nu de crisis voorbij is, wordt net als bij de torenbouw van Babel steeds hoger en duurder gebouwd.

De huizenprijzen stijgen tot grote hoogten, huren is voor gewone mensen nauwelijks meer weggelegd.

Huizen worden gekocht als beleggingsobject, maar niet bewoond, of het jaar rond verhuurd aan toeristen. De samenhang in buurten verdwijnt.

Het massatoerisme, de laatste jaren aangejaagd vanwege economisch gewin, begint zich tegen de stad en haar bewoners te keren.

Wie let er nog op de oude buurvrouw op tweehoog? Mensen vereenzamen in de hectiek van de stad, en dat zijn niet alleen ouderen.

Rechten van mensen worden geschonden als in Sodom en Gomorra. Wijlen burgemeester Van der Laan zei nog niet zo lang terug: "Niemand slaapt hier meer onder de brug."

Maar de gemeente heeft de regels voor bed-bad-brood zo aangescherpt dat in deze lieve stad wel degelijk mensen op straat terechtkomen.

Rechten van mensen worden ook geschonden op de Wallen. Prostitutie is gelegaliseerd, het beroep is onderworpen aan de regels van de vrije markt, waardoor vaak buitenlandse vrouwen voor een paar tientjes hun werk moeten doen.

De Wallen zijn een toeristische attractie, waar wekelijks tienduizenden mensen zich vergapen aan vrouwen achter de ramen. De gemeente heeft verordonneerd dat de toeristen met hun rug naar de ramen moeten gaan staan.

Wanneer erkent de gemeente nu eens dat de Wallen een schandvlek zijn voor de stad, waar drugshandel en vrouwenhandel welig tieren?

Dorpsgewijs
Dinsdagavond organiseert de Protestantse Kerk Amsterdam in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen het debat 'Ik geloof in Amsterdam' in de Noorderkerk, in het hartje van de Jordaan.

Over deze en andere thema's worden de lijsttrekkers aan de tand gevoeld en uitgedaagd met elkaar in debat te gaan.

Julia van Rijn is predikant en secretaris van de Protestantse Kerk Amsterdam. Beeld -
Julia van Rijn is predikant en secretaris van de Protestantse Kerk Amsterdam.Beeld -

Inzet is: hoe houden we de stad bewoonbaar en betaalbaar voor iedereen, hoe blijft ze een goede plek waar alle mensen, jong en oud kunnen bloeien? Hoe creëren we rust en plaatsen waar kinderen kunnen spelen?

Hoe maken we de stad schoner, de lucht beter? Hoe blijven Amsterdammers die hier al generaties wonen en Amsterdammers met wortels in een ander land met elkaar verbonden als buurtgenoten, zonder spraakverwarring?

Een van de Bijbelse profeten houdt ons een mooi beeld voor ogen, wanneer hij zegt: de stad zal dorpsgewijs bewoond worden. Hij bedoelt een stad zonder muren, open, met ruimte voor mens en dier.

Zonder schandvlekken en megalomane projecten, een leefbare plek voor iedereen, rijk en arm, kosmopoliet en kwetsbare asielzoeker. Zou dat ook voor onze stadsbestuurders een inspirerend visioen kunnen zijn?

'Ik geloof in Amsterdam', debat georganiseerd door Protestantse Kerk Amsterdam, dinsdagavond 20.00 uur in de Noorderkerk. Met D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CU, SGP en Denk.

Meer over