Plus

Vette letters voor een betere concentratie

In deze rubriek vertellen we waarom we dingen in de krant schrijven zoals we ze schrijven. Vragen? puntkomma@parool.nl

Maxime Smit

Is een tekst toegankelijker als je sommige letters vet maakt? De mensen achter het Zwitserse Bionic Reading, een toepassing waarmee je online teksten kunt lezen, stellen van wel. Een zin ziet er dan zo uit: ‘With Bionic Reading you read texts with more focus, awareness, and sustainability.’ De dik­gedrukte stukjes zorgen ervoor dat lezers zich beter kunnen concentreren, aldus de makers.

Zou dat echt werken? Je kunt ook denken dat het juist ruis oplevert. Waarom zijn bijvoorbeeld in sommige woorden twee letters dikgedrukt en bij andere maar één of juist wel zeven letters? Dát leidt toch juist af?

Bij de eindredactie van een krant wordt ook nagedacht over een optimale presentatie van tekst, maar dan gaat het vooral om de inhoud van een verhaal. Zo is het leuk om te kijken naar het ritme van zinnen. Zo’n ritme is een wat ongrijpbaar gegeven, maar toch kun je vaak makkelijk zeggen of een zin lekker loopt of niet. Ritmische zinnen lezen moeiteloos, bijna zonder dat je doorhebt dat je leest. Niet-ritmische zinnen hebben gekke hobbels en onderbrekingen en maken het moeilijk om je op het verhaal te concentreren.

Een ritmisch ‘lelijkheidje’ is bijvoorbeeld de woordcombinatie ‘over hoe’ of de combi ‘over of’. Dit is een voorbeeld uit de krant met zo’n ‘lelijke’ combinatie: ‘Keulartz verwijst naar het biodiversiteitsverdrag, waarin afspraken zijn gemaakt over hoe dierentuinen kunnen bijdragen aan de biodiversiteit.’ Als je die zin hardop leest, struikel je een beetje tussen de woorden ‘over’ en ‘hoe’. Die volgen niet lekker op elkaar. Soepeler is dan: ‘Keulartz verwijst naar het biodiversiteitsverdrag, waarin afspraken zijn gemaakt over de bijdrage van dierentuinen aan de biodiversiteit.’

Met zulke trucjes heb je allerhande vetgedrukte lettertjes misschien niet eens nodig.

Meer over