Opinie

Veel plannen in Zuidoost, maar uitvoering rammelt

De verhoudingen tussen Zuidoost en het college staan op scherp. Keiharde woorden vliegen over tafel. Narish Parsan, John Olsen en Iwan Leeuwin vragen om een debat in de bestuurscommissie.

Narish Parsan en John Olsen en Iwan Leeuwin
Vrijwilligers van de buurtkamers in Zuidoost demonstreren om hun project van de ondergang te redden Beeld Maarten Brante
Vrijwilligers van de buurtkamers in Zuidoost demonstreren om hun project van de ondergang te reddenBeeld Maarten Brante

In zijn rapport over het functioneren van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam stelt oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer vast dat door directe verkiezingen van gekozen bestuurscommissies in de stadsdelen 'de betrokkenheid van burgers bij het openbaar bestuur niet is toegenomen'.

Een onverbiddelijk oordeel, dat twee maanden later zijn bewijskracht vond in een snoeiharde botsing tussen wethouder Eric van der Burg ( VVD, Zorg en Welzijn) en leden van het dagelijks bestuur (PvdA, GroenLinks en VVD) van Zuidoost.

Tekort
Wat is het geval? Alle stadsdelen worden samen vanaf 2017 voor 14 miljoen euro gekort omdat er een tekort is ontstaan bij de overdracht van het vastgoed van de stadsdelen naar de gemeente.

De vraag aan de stadsdelen was om hun deel van de bezuiniging kenbaar te maken aan het college. Doel: een eerlijke verdeelsleutel om het tekort als één Amsterdam gezamenlijk op te vangen.

In de bewuste vergadering van de bestuurscommissie Zuidoost op 21 september lieten burgers al weten dat de financiële bodem was bereikt en dat elke nieuwe bezuiniging roofbouw betekende op noodzakelijk sociaal beleid in de kwetsbare wijken. Vooral de tot de verbeelding sprekende 'buurtkamers' moesten volgens een groepje burgers van de ondergang worden gered.

Over nut en noodzaak van de buurtkamers zijn de meningen verdeeld. Net als bij het 'fietsenproject' voor nieuwkomers is ook hier de vraag wat het rendement is. Het dagelijks bestuur verzuimde betrokkenen te informeren over het tijdelijke karakter van deze 'chill-outplek voor 'hangsenioren'.

Dus gingen burgers ervan uit dat het om een langdurige voorziening ging met structurele financiering van de overheid. Brenninkmeijer concludeert terecht dat de gemeente 'veel aandacht heeft voor plannen, maar weinig voor de uitvoering'.

Gemakzuchtig
Een aantal boze inwoners trok op 5 oktober naar de gemeenteraadscommissie Zorg en Welzijn om verhaal te halen bij Van der Burg, die overigens goed geïnformeerd is over Zuidoost.

De projectleider van de buurtkamers van Zuidoost, zelf in dienst van het stadsdeel, haalde ongemeen hard uit naar het afbraakbeleid van het college dat in deze verkiezingstijd even geen negatieve pers kan gebruiken.

Het stak de wethouder dat het dagelijks bestuur van Zuidoost geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor deze bezuinigingsopgave en bovendien burgers had aangemoedigd om zelf bij het college verhaal te halen.

De aangebrande wethouder ging vol op het orgel. Hij foeterde het dagelijks bestuur - inclusief zijn partijgenoot - van Zuidoost uit en nam in het openbaar afstand van de wijze waarop in het stadsdeel wordt bestuurd.

Opmerkingen als 'gemakzuchtig' en 'stadsdeelvoorzitter, ga toch werken voor de 70.000 euro (feitelijk 90.000 euro) die je per jaar op je rekening krijgt' vlogen door de ruimte. Zeer ongebruikelijk en nog nooit vertoond binnen het openbaar bestuur van Amsterdam.

Een haarscherp beeld
Daarmee kapittelde de wethouder ook de nietsvermoedende 85.000 Amsterdammers die er wonen en van wie het merendeel weinig vertrouwen heeft in de bestuurscommissie.

Niet zonder cynisme gaf de wethouder een haarscherp beeld van de relatie tussen de dagelijkse leiding van Zuidoost en het college van Amsterdam. Naar zijn zeggen was de verhouding tussen het dagelijks bestuur van Zuidoost en het college allesbehalve constructief, productief en collegiaal.

Zijn partijgenoot Pieter Litjens is wel namens het college de 'verbindingswethouder' met Zuidoost. Moest juist hij er niet voor zorgen dat het stadsdeel in de pas bleef lopen? Was juist hij niet de aangewezen bestuurder die de laksheid van het dagelijks bestuur onder de loep moest nemen?

De bestuurscommissies treden immers op als verlengd bestuur van het college. Je kunt na dit incident vraagtekens plaatsen bij de rol van deze 'verbindingswethouder' en de vraag is gerechtvaardigd of het college van b. en w. niet medeverantwoordelijk is voor dit debacle van bestuurlijk Zuidoost.

Tirade
Terwijl in het lobbycircuit van de Stopera genoeg kansen lagen voor alternatieve bezuinigingsoplossingen, bleven de bestuurders van Zuidoost stil. De wethouder stelde onomwonden vast dat de bestuurders van Zuidoost zich nooit lieten zien.

Het is een publiek geheim dat het dagelijks bestuur van Zuidoost onvoldoende betrokken is bij stedelijke bestuurlijke operaties. Hierdoor blijven vragen in de bestuurscommissie vaak onbeantwoord, worden journalisten die op basis van de Wet Openbaar van Bestuur inzage willen in dossiers met een boeteregeling naar huis gestuurd of worden burgers die met lastige vragen komen het bos ingestuurd.

De geloofwaardigheid van de bestuurscommissie in Zuidoost is een grabbelton met vooral heel veel hooi.

De tirade van Eric van der Burg heeft pijnlijk aan het licht gebracht dat de ogen-en-orenfunctie van de bestuurscommissie verworden is tot een politiek steekspel.

Wij nemen als leden van de bestuurscommissie Zuidoost met kracht afstand van de manier waarop betrokkenen in het bestuurlijk stelsel met elkaar omgaan.

De Amsterdammers in Zuidoost verdienen een lokaal bestuur dat ook tijdens de bezuinigingen zijn mannetje staat door verantwoordelijkheid te nemen en niet weg te kijken.

De verhoudingen met het college zijn door dit incident verder op scherp gezet. Dat vraagt nu om een openbaar debat in de bestuurscommissie.

De burgers, de ondernemers, het maatschappelijk middenveld en alle inwoners van dit prachtige stadsdeel hebben recht op verheldering. Zuidoost verdient beter!

Narish Parsan (Burger Beweging Amsterdam), John Olsen (Christen Unie Amsterdam Zuidoost), Iwan Leeuwin (Fractie Iwan Leeuwin)

Meer over