PlusPunten en komma's

‘Steeds vaker’ is niet altijd beter

In deze rubriek vertellen we waarom we dingen in de krant schrijven zoals we ze schrijven. Vragen? puntkomma@parool.nl

Maxime Smit

Een stuk dat in de krant staat, hoort urgentie te hebben. Er moet een reden zijn waarom juist op die dag dát verhaal of bericht nodig is, en als journalist wil je vertellen wat die reden dan is.

Een manier die vaak wordt gebruikt om dat te doen, is beschrijven dat iets ‘steeds meer’ of ‘steeds vaker’ gebeurt.

Boven een stuk over fietsongelukken in de stad stond onlangs bijvoorbeeld dit kopje: ‘Verkeersongelukken: fietser gaat steeds vaker onderuit’.

Het ‘steeds vaker’ maakt dat je als lezer denkt: hé, hier is iets gaande wat er eerst niet was, dit is een ontwikkeling, dit ga ik lezen.

Maar pas op: als journalist moet de ‘steeds meer’ of ‘steeds vaker’ wel hardgemaakt kunnen worden.

Bij de fietsongelukken kon dat. In het stuk stonden cijfers die onderbouwden dat er de laatste jaren inderdaad in toenemende mate meer fietsongelukken zijn geweest, vooral door de opkomst van de e-bike. De bewering ‘de fietser gaat vaker onderuit’ hield dus stand.

Die vlieger gaat echter niet altijd op. In een verhaal over een film stond bijvoorbeeld onlangs deze zin: ‘De personages in Les Olympiades zijn millennials die hun weg zoeken in de realiteit van onbetaalbare woonruimte en tijdelijke banen die maakt dat twintigers en zelfs dertigers steeds vaker in een soort uitgerekte overgangsfase tussen jongere en volwassene blijven steken.’

Wat is hier het probleem?

Allereerst wil je bij de bewering ‘steeds vaker’ weten ten opzichte van wannéér iets steeds vaker gebeurt. Ten opzichte van de middeleeuwen? Ten opzichte van tien jaar geleden?

Ten tweede wil je weten of de bewering klopt. Zitten twintigers en dertigers inderdaad vaker vast tussen jeugdig figuur en volwassene dan in het verleden? Vaker dan, zeg, in de jaren zestig en zeventig, of tijdens de economische crisis in de jaren tachtig?

Zolang een stuk die vragen niet beantwoordt, en dat was hier het geval, kun je de bewering ‘steeds vaker’ niet hardmaken. In zo’n geval kun je je er dan beter niet aan wagen. De zin wordt dan: ‘De personages in Les Olympiades zijn millennials die hun weg zoeken in de realiteit van onbetaalbare woonruimte en tijdelijke banen die maakt dat twintigers en zelfs dertigers in een soort uitgerekte overgangsfase tussen jongere en volwassene blijven steken.’

Inhoudelijk is aan de boodschap niets veranderd, maar door het schrappen van de bewering ‘steeds vaker’ wordt het verhaal journalistiek neutraler.

En daardoor beter.

Meer over