Teaser Roze Beeld Artur Krynicki
Teaser RozeBeeld Artur Krynicki

Schrijnend: Cidi laat zich voor het karretje van FvD spannen

PlusRepubliek Amsterdam

Michiel Couzy

‘Ach voorzitter, ik ga niet door het hoepeltje springen van lieve GroenLinks-deugmeisjes.’ Wie wel­eens naar de tweets kijkt van Annabel Nanninga, fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FvD), weet dat zij graag op denigrerende toon spreekt over Femke Roosma, haar collega bij GroenLinks. Maar dat zij deze woorden donderdag in de gemeenteraad uitsprak, was een opmerkelijke wending in het debat over homogeweld.

Nanninga, die het debat had aangezwengeld vanwege de aanvallen op een homostel in Oost, zat in het nauw en was kennelijk even vergeten dat ze niet op Twitter, maar in de gemeenteraad zat.

Terwijl ze pleitte voor ‘harde maatregelen’ en haar opponenten verweet geen oog te hebben voor de, volgens haar, overver­tegenwoordiging van daders van Marokkaanse herkomst, openden Bij1, D66 en GroenLinks de tegenaanval. Ze wezen op de bondgenootschappen van FvD met antihomopartijen in het Europees Parlement. Ook vroegen ze Nanninga om afstand te nemen van homo­vijandige uitspraken die zijn gebezigd op een bijeenkomst van haar partij.

En toen begon Nanninga over hoepeltjes en deugmeisjes.

Dat het debat over homo­geweld zo’n scherpe wending kreeg, is ongebruikelijk. Doorgaans spreken alle partijen hun afschuw uit over dit soort incidenten. “Dan spelen we geen politieke spelletjes, maar komen we bij elkaar,” zei Sofyan Mbarki (PvdA) dan ook. Maar dit keer ging het anders.

Dat heeft ook te maken met dat andere agendapunt, over de recente aanslag op het Joodse restaurant HaCarmel. Ook dit ‘afschuwdebat’ was al politiek gemaakt door een opzetje van Forum voor Democratie.

Op 8 mei zijn de ruiten van HaCarmel in Zuid ingeslagen. Het is de zoveelste keer dat dit joodse restaurant wordt belaagd en ook nog eens door een recidivist. Oppositiepartijen, waaronder FvD, agendeerden deze aanslag voor de gemeenteraad van 19 mei.

Een dag eerder adviseerde het presidium, zeg maar het bestuur van de gemeenteraad, om dit eerst in een commissie te behandelen, omdat het niet spoedeisend was. Dit wil niet zeggen dat de raad het niet belangrijk vindt, maar wel dat het ook een week later kan, in de commissie, zoals gebruikelijk.

De fractievoorzitters stemden hiermee in. Nanninga tekende geen bezwaar aan tegen dit uitstel.

Tijdens de raadsvergadering kwam Nanninga hier op terug en wilde het debat alsnog voeren, omdat er ook sprake was van antisemitische bekladding van HaCarmel. Voorzitter Rik Torn wees dit af: volgens de reglementen kunnen niet staande de vergadering agendapunten worden toegevoegd.

Deze afwijzing ging een eigen leven leiden: Nanninga twitterde verontwaardigd dat het debat over jodenhaat ‘werd verboden’. Haar vrienden in de rechtse pers namen dit over en slingerden de wereld in dat de gemeenteraad het debat heeft geschrapt.

Deze berichten kwamen terecht bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi), dat een open brief op hoge poten opstelde aan de gemeenteraad, waarin het zorgen uitte om hoe de gemeente omgaat met antisemitisme.

Even de feiten: burgemeester Femke Halsema heeft frequent overleg met de eigenaar van HaCarmel, die na de recente aanslag was uitgenodigd voor een gesprek, waar ook de politiechef bij was. De gemeente heeft extra veiligheidsmaat­regelen genomen. Fracties spraken hun afschuw uit en afgelopen donderdag voerde de raad debat over de kwestie.

Hoezo wordt het probleem ‘stelsel­matig gebagatelliseerd en weggemoffeld’, zoals Cidi schrijft? Het is schrijnend dat deze organisatie zich, zonder iets te controleren, voor het karretje laat spannen van FvD, een partij die zo haar eigen issues heeft met antisemitisme in appgroepen. En zo zijn zelfs debatten over antisemitisme en homogeweld politiek geworden in de Amsterdamse gemeenteraad.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? m.couzy@parool.nl

- Beeld Paul van der Steen
-Beeld Paul van der Steen
Meer over